BASINDAN YAZILAR
Ülkemizde İkamet Eden/Çalışan Yabancıların Sağlık Yardımı / Ahmet Metin Aysoy - MuhasebeTR

Ülkemizde İkamet Eden/Çalışan Yabancıların Sağlık Yardımı / Ahmet Metin Aysoy

 18.04.2014 tarih ve 28976 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre,  ülkemizde bulunan yabancıların genel sigortalısı sayılıp/sayılmama durumları,  yazımızın konusunu teşkil etmektedir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında olanlar

Genel sağlık sigortalısı olmamakla beraber, ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenliksözleşme hükümleri gereğince, akit ülkelerden sağlık yardım hakkını kazanmış sigortalılar,gelir ve aylık sahipleri ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri, Türkiye’de geçiciveya daimi olarak bulundukları sırada genel sağlık sigortalısı gibi akit ülke adına sağlık yardımlarındanyararlanma hakkına sahiptirler.

Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerden gelenler

Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve okuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortayatabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan,yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar, genel sağlık sigortalısı sayılmazlar.

Bir yıldan fazla ikamet edenler

Mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla oturma iznialmış yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayanve başka bir ülke mevzuatı kapsamındaki sağlık sigortalılıkları sebebiyle Türkiye'de sağlık hizmetlerindenyararlanma hakkı bulunmayan kişilerin, Türkiye'deki yerleşim süresinin kesintisizbir yılı geçtiği tarihten sonra talepte bulunmaları hâlinde talep tarihini takip eden günden itibarengenel sağlık sigortalılıkları başlatılır.

(Kaynak: | 29.05.2014)

GÜNDEM