BASINDAN YAZILAR
İşyerinizde Çayçıya İkinci İş Olarak Temizlikçilik Yap Derseniz Haklı Nedenle İş Akdi Feshi Oluşur / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşyerinizde Çayçıya İkinci İş Olarak Temizlikçilik Yap Derseniz Haklı Nedenle İş Akdi Feshi Oluşur / Vedat İlki

 Yazılarınızı Ali Tezel com sitesinden takip ediyorum. Kurumsal işyerinde çay servisi (ikram) elemanı olarak çalışmaktayım.

Özlük dosyamda işe alınmam ,çalışma programımda ikram servisi  üzerine düzenlenmiştir.

Şimdi İdari Amiri temizlik servisine yardım etmek gerekçesi ile birlikte ekstra temizliği de bana yüklemek istiyor.

Şimdi ben ne yapayım ? Kıdem Tazminatımın yanmasını istemiyorum. İsmi Saklı

Sorunuzun cevabı 4857 sayılı İş Kanunun 22’inci Maddesinde yer almaktadır.

Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

Madde 22 - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine

uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

 

Konuyu incelediğimizde işveren çalışma koşullarında bir değişikliğe gitmesi durumunda bunu işçiye yazılı olarak bildirimini yapması gerekir.

 

Değişiklik bildirimi yazılı değil ,sözle yapılması bir şey ifade etmez.

 

Yazılı yapılmış ise işçi 6 işgünü içinde kabul edip etmediğini bildirmesi gerekir.

 

O halde şekil ve yasaya uygun olmayan bu talepler karşısında işçi haklı nedenle iş akdini fesih edecektir.

 

Yargıtay konuyla ilgili güncel kararında;

 

T.C

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/26565

Karar No. 2013/20677

Tarihi: 03.10.2013

İŞ KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE FESİH

KIDEM TAZMİNATI

ÖZETİ: Mahkemece davacının devamsızlık yaptığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı talepleri reddedilmiştir. Ancak, davacıya çaycılık işine ilave olarak temizlik görevinin de verilmesi iddiaları karşısında bu durumun iş şartlarında 22. madde gereğince esaslı değişiklik meydana getirdiği dikkate alındığında iş sözleşmesinin davacı tarafından iş şartlarının ağırlaşması sebebiyle haklı olarak feshedildiği kabul edilerek kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar verilmelidir.

(Kaynak: Alitezel.com | 21.04.2014)

GÜNDEM