BASINDAN YAZILAR
Yabancı Çalışma İzinlerinde Kurallar Daha Esnek Oluyor / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Yabancı Çalışma İzinlerinde Kurallar Daha Esnek Oluyor / Cem Kılıç

 Soru: Şirketimizde çok sayıda yabancı çalıştırıyoruz. Yeni bir kanun gelmiş ve işlemler değişmiş, bilgi verir misiniz?

Nuh Kurtalan

Cevap: Ülkemizde 1 milyon yabancı çoğunlukla yasa dışı şekilde çalışıyor. Yasal koşullara uyarak çalışanlar bu rakamın onda birini bulmuyor.
Yabancı çalışma izinlerine yönelik yeni dönem yarın itibariyle başlıyor. Bu yeni düzenlemenin en genel anlatımıyla temel amacı işlemleri kolaylaştırmak ve daha fazla sayıda yabancıya izin alma yolunu açmak.

Çalışma izniyle ikamet
Çalışma izinlerinde değişiklik, 11 Nisan 2014’te uygulamaya giriyor. Bu yeni düzenlemeyleÇalışma Bakanlığı’nın verdiği “çalışma izni” artık ikamet izni olarak kabul edilecek. Yani tekrar tekrar Emniyete gidip izin alma dönemi kapanacak.
Yabancı için çalışma izni alındığında ikamet de verilmiş olacak. Yabancı çalıştıracak işverenlerin yapmaları gerekenler şöyle;
-  Çalışma izin belgesindeki izin başlangıçtan itibaren 30 gün içinde,
-  Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde sigortalı işe giriş bildirgelerini SGK’nın ilgili birimlerine vermeleri halinde yasal süre içerisinde işlem tamamlanmış olacak. Bu yeni uygulamayla beraber çalışma izni alıp tekrar Emniyet’e ikamet başvurusu ve yasal süresi içerisinde sigorta bildirimlerinin yapılamaması durumu ortadan kalkacak. İşlemler basitleşecek.

 

Muhtarların da sigortası var
Soru: Kastamonu’da il merkezinde yer alan mahallemizde muhtar seçimini kazandım. Sigortalılığım ne olacak? Ne yapmam gerekir?
Ahmet Kalın

Cevap: Muhtarlar, Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Bağ Kur’lu sayılıyor. Muhtar seçilen kişiler mazbatalarını aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde  Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmak zorunda. Seçilemeyen muhtarların da SGK’ya on gün içerisinde bildirilmeleri gerekiyor.  
Muhtar seçilenlerden, emeklilik hakkını elde edenler için SGK’ya bildirim zorunluluğu yok. Emeklilik sonrası herhangi bir iş yapanların Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemesi gerekirken, muhtar seçilen emekliler için SGDP ödenmesine gerek bulunmamaktadır.
1 Ekim 2008 tarihinden sonra köy muhtarları kademeli olarak daha düşük prim ödeyerek tam ay üzerinden sigortalılık kazanmaktalar. 2014 yılında 21 gün prim ödeyerek 30 gün sigortalılık kazanmak mümkün. Bu avantaj mahalle muhtarları için söz konusu değil.
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürü Cüneyt Olgaç bizzat konuyla ilgili uzmanları da arayarak, konunun vatandaşa duyurulmasını talep ediyor. Genel Müdürlüğün yazısı özetle şöyle:
“ 30/3/2014 tarihindeki seçimde, muhtar seçilen ve görevi sona erenlerle ilgili bildirim yükümlülükleri, idari para cezasıyla karşı karşıya kalmamaları açısından, il ve ilçe mülki idare amirliklerince süresinde yerine getirilmesi gerekmektedir.”

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 10.04.2014)

GÜNDEM