BASINDAN YAZILAR
Askere ve Polise Ameliyat, Bakkala Da Hekimlik Yetkisi / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Askere ve Polise Ameliyat, Bakkala Da Hekimlik Yetkisi / Şükrü Kızılot

 Doktora gelince.. ona yok!

 

Doktorun sadece çalıştığı hastanede “tıbbı müdahale” yetkisi var.
Bunun dışında tıbbi müdahale yani ameliyat, enjeksiyon yapma, damar açma veya ilaç verme yetkisi yok. Aksi halde, o sağlık kuruluşunun yetkilisine, “bir yıldan üç yıla kadar hapis” ve “400 bin lira ile 2 milyon lira arasında adli para cezası” ödemezse 54 yıla kadar “hapis cezası” var!

BU DA NEREDEN ÇIKTI?

Biri kanunda yazıyor, diğeri de yakında çıkacak olan yönetmelikte!.
Önce kanunda yazılı olanı açıklayalım.
Halk arasında “Torba Kanun” olarak adlandırılan, kanunlardan biri olan 6514 sayılı Kanun’un 20. maddesi ile “1219 sayılı Tababet ve Şuabakı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun”da yapılan değişiklikle; Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharip unsurlarından ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı’nın görevlendirdiği personelden, görevlendirilen ve ilgili eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar, görev yaptıkları süre ve görevle sınırlı olmak üzere, sağlık personeli yokluğunda, acil tıbbi müdahaleleri yapmaya yetkili olacak.
Dikkati çekiyoruz; 
ilk yardım değil, TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ veriliyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tıbbi müdahale; ameliyat, enjeksiyon yapma, 
damar açma, her türlü ilacı verme gibi müdahaleler anlamına geliyor.

DOKTOR MÜDAHELESİNE HAPİS

Yukarıdaki tıbbi müdahale doktor tarafından yapıldığında olay değişiyor.
Eğer doktor, Sağlık Bakanlığı’nın izin verdiği bir sağlık kuruluşu dışında, örneğin çalıştığı hastane dışında bir sağlık kuruluşunda tıbbi müdahalede bulunursa, (acil bir durum olsa dahi) o sağlık kuruluşu yetkilisine “1 yıldan 3 yıla kadar” hapis, “400 bin lira ile 2 milyon lira arasında adli para cezası” uygulanacak.
Bu para ödenmezse, ayrıca “54 yıla kadar hapis” cezası uygulanacak!
Buna göre, uçakta acil bir durum olduğunda, tıbbi müdahalede bulunan doktor “çıra gibi” yanacak. O nedenle “Uçakta doktor var mı?” anonsuna, bundan sonra doktorlar zor cevap verir! Bu durumda “Uçakta özel harekatçı polis veya asker var mı?” diye anonslar yapılırsa hiç şaşırmayalım!
Görüldüğü gibi, müdahale tıp doktoru tarafından yapıldığında, “Kırk katır mı kırk satır mı” denilecek kadar cezalar var. Polis veya asker tıbbi müdahalede bulunursa ceza yok!

BAKKALA “İŞYERİ HEKİMİ” YETKİSİ

Sadece “iş yeri hekimi” yetkisi değil, “iş güvenliği uzmanı ve hemşire” yetkisi de veriliyor. 
Olay bakkalla sınırlı değil; 10 kişiden az çalışanı bulunan manav, kırtasiyeci, kitapçı, dondurmacı, emlakçı, konfeksiyoncu, kuyumcu, mücevheratçı, cep telefonu satıcısı vb. eşyaları satanlar,
1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren;
 - İş yeri hekimi,
 - İş güvenliği uzmanı,
 - Yardımcı sağlık personeli,
istihdam etmek zorundalardı.
Hazırlanacak bir yönetmelikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca usul ve esasları belirlenecek eğitimleri almaları durumunda, kendi iş yerlerinin; iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli kendileri olacaklar!
Diyeceksiniz ki “Bu düzenleme yasaya aykırı.”
Haklısınız ama olay bu..
Yönetmelikle yasa değiştiriliyor ve işçi çalıştıran bakkala hekimlik yetkisi veriliyor! Her şeyin olabileceğine alıştık ama bu kadarına değil!..

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 09.04.2014)

GÜNDEM