BASINDAN YAZILAR
Yaşlı ve Engelli Aylıklarıyla İlgili Herşey (1) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Yaşlı ve Engelli Aylıklarıyla İlgili Herşey (1) / Şevket Tezel

 Sosyal güvenlik mevzuatımızdaki kalabalıklık kavramlarda da kalabalıklığa ve kargaşaya neden oluyor. Gözlemlediğimiz insanımızın malûl aylığı ile sosyal güvenlik kapsamındaki sigortalılığa dayanan ve engelli vergi indirimiyle 4/a (SSK) sigortalılığından emekliliğinin karıştırılması kadar, bunlarla 2022 sayılı Kanun kapsamında belli bir muhtaçlık ve engelliliğe dayanan engelli aylıklarının da karıştırıldığıdır. Sadece 2022 sayılı Yasa kapsamında bile engellilerle ilgili üç ayrı aylığa ek olarak bir de 65 yaş aylığının tanımlanmış olması bile vatandaşın kafasını karıştırmaya yetiyor. Bu nedenle bugün 2022 sayılı Yasa kapsamındaki aylık haklarını ele alalım istedik.

Yaşlı Aylığı

 

  • Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar,

  • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar,

  • Nafaka bağlanmış veya nafaka bağlanması mümkün olanlar,

 

hariç olmak kaydıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe 2014 Mali Yılı Bütçe Kanuna göre 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için 141,56 TL tutarında (1751x0,076998x1,05) aylık bağlanıyor.

 

Bunlardan, her ne nam altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için net asgari ücretin üçte biri tutarında yani 255,22 TL'den fazla olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olan kimseler muhtaç kabul edilmiyor ve kendilerine aylık bağlanmıyor.

 

Harçlık-Aylık Çakışması

 

Ayrıca, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı Şubat ayında 6518 sayılı Kanunla getirilen hak gereği harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilmiyor ve kendilerine 2022 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmıyor.

 

Harçlık kime veriliyor?

 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar hariç olmak kaydıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşları ile Darülaceze Müessesesinde ücretsiz bakılan veya bakım ücreti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenerek özel sosyal hizmet kuruluşlarında bakımı sağlanan ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca yardım yapılmak suretiyle desteklenen resmî sosyal hizmet kuruluşlarında verilen bakım hizmetinden yararlanıp da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet kuruluşlarınca verilen bakım hizmetinden ücretsiz yararlanmaya ilişkin koşulları haiz olan yaşlılar ile engelli bireylere, her yıl merkezî yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktar üzerinden hiçbir kesinti yapılmaksızın 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için 124,74 TL'yi (1620x0,076998) geçmemek üzere aylık net harçlık verilebiliyor.

 

Bakıma muhtaç engelli aylığı

 

65 yaşından küçük ve bununla birlikte başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını alacakları sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engellilerden;

 

  • Sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar,

 

  • Uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar,

 

  • Nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlar,

 

Hariç olmak üzere,

 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilenlere (Ayda 255,22 TL'den az geliri olanlara) bu muhtaçlık hâli devam ettiği sürece 2014 yılı Ocak-Haziran dönemi için 424,69 TL (5253x0,076998x1.05) tutarında aylık veriliyor.

(Alitezel.com | 24.03.2014)

GÜNDEM