BASINDAN YAZILAR
İsteğe Bağlı Emekli Sandığı İştirakçiliğinde Faydalar-Zararlar (1) / Şevket Tezel - MuhasebeTR

İsteğe Bağlı Emekli Sandığı İştirakçiliğinde Faydalar-Zararlar (1) / Şevket Tezel

 steğe bağlı iştirakçilik nedir?

İsteğe bağlı iştirakçilik en az 10 yıl memuriyet hizmet yaptıktan sonra memuriyetten ayrılıp Emekli Sandığı kapsamında emeklilik hakkını kaybetmek istemeyenler için çalışmadan ay be ay para ödeyerek hizmet kazanmadan yöntemidir.

 

Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta olan 5510 sayılı Kanuna göre normal isteğe bağlı sigortalılıktan farkı sigortalılık statüsünün 4/c sigortalılığı sayılması ve ödenen kesenek, karşılık ve GSS primi toplamının normal isteğe bağlı sigorta primi tabanına göre daha yüksek oluşudur.

 

 

 

İsteğe bağlı iştirakçiliğin şartları nelerdir?

 

1- İştirakçilerin görevinden ayrıldığı tarih itibariyle en az 10 yıl hizmetinin bulunması, ( fiilen çalışılarak geçen süre)

 

2- 5434 sayılı Kanuna tabi görevlerinden istifa veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları,

 

3- Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce görevlerinden ayrılanlar yürürlük tarihinden itibaren 3 ay, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra görevlerinden ayrılanlar ile yürürlük tarihinde diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışmakta iken daha sonra görevlerinden ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmiş olmaları,

 

4- Sosyal güvenlik kuruluşlarından birinden emekli aylığı bağlanmamış olması,

 

5- Sosyal güvenlik kuruluşlarından birine tabi çalışıyor olmaması,

 

gerekiyor.

 

 

 

İsteğe bağlı iştirakçilik kimin işine yarar?

 

İsteğe bağlı iştirakçilik derece ve kademeye göre emekliliğin prime esas kazanç matrahına bağlı emeklilikten daha avantajlı olduğundan dolayı Emekli Sandığı'ndan emeklilik hakkını yitirmek istemeyenler için önemli bir haktır.

 

Hesabı iyi yapmak gerekiyor

 

Ödenen primlerin normal isteğe bağlı sigortalılığa göre daha yüksek oluşundan dolayı hesabı iyi yapmak gerekiyor. Zira astarı yüzünden pahalı gelebilecek masraflı çözümlerden kaçınmak gerekiyor. Örneğin 15 yıllık memuriyeti olan bir kadın iştirakçi için en az 1 yıl 7 ay isteğe bağlı iştirakçi olmak çok önemli. Tamamını bu kapsamda ödeyebilecek ise de aslında 3 yıl 5 aylık kısmı normal isteğe bağlı sigortalılıktan veya düşük ücretle bile olsa SSK'lı çalışarak ödemesi de aynı işi daha ekonomik olarak görebilir.

 

Örneğin 4/3'ündeyken memuriyetten ayrılan 10 yıllık bir memur isteğe bağlı iştirakçi olduğunda (985+800+200)x0,076998 + 1205,27 + 9500x0,076998x%40 = 1650,70 x %48 = 792,34 TL'yi her ay ödemek zorunda kalacaktır.

 

Yükseköğrenim mezunu 14 yıllık bir hemşire ise memuriyetten ayrıldığında isteğe bağlı iştirakçi olmak isterse (1155+2200+280)x0,076998 + 1205,27 + 9500x0,076998x%70= 1997,19 x %48 = 958,65 TL

 

Yine 1/1'i iken ayrılan 18 yıllık bir bir hekim veya mühendis ise (1320+3600+360) x0,076998 + 1205,27 + 9500x0,076998x%130 = 2562,74 x %48 = 1230,12 TL kesenek+karşılık+GSS primi ödemek zorunda kalacaktır.

 

Buradaki yüzde 48 oranının %16'sı şahıs keseneği, %20'si kurum karşılığı ve yüzde 12'si de GSS priminden oluşmaktadır.

 

Oysa bakıldığında bu rakamlar dönemin en düşük isteğe bağlı aylık prim rakamı olan 342,72 TL karşısında yüksek bir tutarı teşkil etmektedir. Dolayısıyla emeklilik süresi için gerekli olan asgari sürenin dolmasına 3,5 yıl ve daha az kaldığında isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemek daha elverişli olacaktır. Derece ve kademeye göre emeklilik hesabı yapılan Emekli Sandığı aylık sisteminde son birkaç yılın düşük isteğe bağlı primiyle tamamlanmasının aylığa etkisi de sıfır olacaktır.

 

 

 

Soru: 1987 yılından bu yana vergi mükellefiyim. 2008 yılı öncesinde Bağ-Kur kaydımın olup olmadığını bilmiyorum. Acaba vergi mükellefiyetinden kaynaklı Bağ-Kurlu sayılır mıyım? SGK sisteminde 01.10.2008 tarihinden bu yana 4/b sigortalısı olarak görünüyorum ve sistemde 25000 TL civarında borcum görünüyor. Doğum tarihim 1965'tir. 2008 yılı öncesini araştırıp emekli olabilir miyim? Ahmet KESKİN

 

Cevap: 01.10.2008 öncesinde zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olmayı gerektirecek vergi mükellefiyeti gibi bir kaydı olanların 01.10.2008 tarihinden öncesi için bir sigortalılık süresi kazanmaları cari mevzuata göre geçerli değil. Bu konuda Hükümetin bir vaadi var ama henüz gerçekleşmedi. Çıkacak Torba Yasayı bekleyip ümitleri taze tutmak, her imkânı kullanarak milletvekillerine TBMM'ye bu isteği her fırsatta yansıtmak gerekiyor. Siyasilerin seçim gezileri bu hakkın dile getirilmesi için iyi bir fırsat. Böyle bir yasa çıkarsa o zaman 50 yaşında emekli olma hakkına kavuşabilirsiniz. 

(Kaynak: Alitezel.com | 17.03.2014)

GÜNDEM