BASINDAN YAZILAR
2013/11 Sayılı Genelge Yeniden Düzenlendi -2- / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

2013/11 Sayılı Genelge Yeniden Düzenlendi -2- / Lütfi Köksal

 (Dünden devam ediyoruz)
Vergiden Muaf Yazar, Yönetmen-BAĞ-KUR’lu olur
Senaryo yazarlığı, özgün müzik yapımcılığı, yönetmenlik ve diyalog yazarlığı gibi işleri yapanların sırf vergi kaydının olmaması, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde vergiden muaf olmaları sebebiyle belirtilen işleri vergiden muaf olarak ortaya bir eser koymak suretiyle gider pusulası mukabilinde gerçekleştirenler ile yapımcı arasında hizmet akdinin bulunmaması sebebiyle Kanunun 4’üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.
Sigortalıların kendilerini bildirmesi
(4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerden sigortalılık türünü değiştirenler 5510 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinin beşinci fıkrası gereğince 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki hizmetleri ile yaşlılık aylığı bağlanan sigortalılar aylık bağlandıktan sonra çalışmaya başladıkları iş yerlerinde işe giriş bildirgesinde tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı tercih edebilecekleri gibi, aynı işveren yanında çalışmalarının devam etmesi halinde “Sigortalı Tercih Bildirim Formu” ile sosyal güvenlik destek primine tabi çalışarak aylıklarının yeniden bağlanmasını talep edebilmekte ya da aylıklarını kestirmeyip düzenlenecek işe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik destek primini seçebilecekleri gibi aynı işveren yanında çalışmalarının devam etmesi halinde Sigortalı Tercih Bildirim Formu ile aylıklarını kestirip tüm sigorta kollarına tabi olmayı tercih edebilmektedir.
21.08.2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SSİY’nin 58’inci maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle yaşlılık aylığı almakta olup, iş yeri değişmeksizin sigortalılık niteliğini, dolayısıyla prim ödeme şeklini değiştiren sigortalılardan sigorta kolu tercih bildirimi alınmayacaktır. İşverenlerce düzenlenen işe giriş bildirgesinde belirtilen sigortalılık türüne göre işlem yapılacaktır. Aynı işveren yanında çalışması devam eden bu sigortalılar için sigortalılık statüsünün değişikliği nedeniyle düzenlenen işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.
Örnek: 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi çalışması esas alınan sigortalıya 01.05.2012 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 27.06.2012 tarihinde (A) iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlayan sigortalı bu iş yerindeki çalışması devam etmekte iken 27.09.2013 tarihinde verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile tüm sigorta kollarına tabi çalışmayı seçtiğinden aylığı durdurulacaktır. Aynı iş yerinde çalışmaya devam etmesi nedeniyle bu sigortalı için işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacak ve sigortalı tercih bildirimi alınmayacaktır. (Devam edecek)

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 14.03.2014)

GÜNDEM