BASINDAN YAZILAR
İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesi Esası / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan İşçinin İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesi Esası / Vedat İlki

 İşe iade davası sonunda işe başlatılmayan sigortalıların işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi;

 

4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde, İşverenin,

·         İşçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorunda olduğu,

·         İşçinin başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatılmaması halinde işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olduğu,

·         Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödeneceği,

İşçinin

·         Kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorunda olduğu,

·         Bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan feshin geçerli bir fesih sayılacağı ve işverenin sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olacağı hükmü bulunmaktadır.

 

SSİY YAPILAN YENİ DÜZENLEME

 

21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SSİY’nin 25 inci maddesine eklenen yedinci fıkra ile açmış olduğu dava sonucunda işe iade davasını kazanan sigortalıların işverence işe başlatılmaması halinde işverenlerce işten ayrılış bildirgesinin verilme süresi düzenlenmiş olup,

 

·         İşverenlerin sigortalı personelin işe başlamak için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde,

·          Bulunduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar işten ayrılış bildirgelerini vermeleri halinde bildirge yasal süresi içinde verilmiş sayılacağından,

·          İşverenlere işten ayrılış bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

ÖRNEK

 

13/2/2013 tarihinde işverence geçerli sebep gösterilmeden işten çıkarılan Hasan bey ve aynı tarih itibariyle işverence işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek SGK verilen sigortalının 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre açtığı işe iade davası 30/10/2013tarihinde kesinleşmiştir.

 

Sigortalı Hasan Bey 31/10/2013 tarihinde işverene işe başlatılmak üzere müracaat etmiştir. Sigortalının tebligatının aynı tarihte işverene ulaşmış olduğu varsayıldığında sigortalıyı işe başlatmamaya karar veren işverenin dört aylık ücret ödeyeceği sürenin son günü olan 13/6/2013 tarihine göre düzenleyeceği işten ayrılış bildirgesini 2013 yılı Kasım ayı sonuna kadar SGK vermesi gerekmektedir.

 

Bu süre içinde verilen işten ayrılış bildirgesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

 

Ünitece mahkeme kararı gereğince işlem yapılacağından 13/2/2013 tarihinde verilen işten ayrılış bildirgesi de yersiz durumda verilmiş olduğundan ilgili programdan mahkeme kararı seçeneği seçilerek silinecektir.

 

ÖNERİMİZ:

 

İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA İŞE BAŞLATILMAYAN SİGORTALI İÇİN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İKİNCİ DEFA ALINACAKTIR.

 

OYSA BU İŞVERENE İKİNCİ BİR İŞ YÜKLEMEKTİR.

 

BUNUN İÇİN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ ALINMADAN ÜNİTECE 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İÇİN APH BİLDİRGESİ ALINACAĞINDAN ,KURUM TARAFINDAN İLK VERİLEN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ REVİZE EDİLİR.

 

İŞVERENLERE DE İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİNİ UNUTTUN DİYEREK İPC UYGULAMASI YAPILMAZ.

 

**

AYRICA İŞE İADE DAVASI SONUCUNDA E-BİLDİRGE SİSTEMİNE İLAVE PROGRAM KONULARAK,SGK ÜNİTESİNE MAHKEME KARARI VE İŞÇİNİN İŞE İADE İLE İLGİLİ EVRAKLARI ULAŞTIRILMAK SURETİYLE BU SÜREYE AİT BOŞTA GEÇEN 4 AYLIK APH BİLDİRGESİNİ VERME İZNİ VERİLİR,TAHAKKUK FİŞİ KESİLİR,AYRICA BUNA BAĞLI OLARAK ÖNCEDEN VERİLEN İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ OTOMATİK İPTAL EDİLEREK YENİ BİR UYARI VERİR TEKRAR İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ DÜZENLEYİN DENİLİR.

 

BURADA İŞVERENLERİN BOŞ YERE İPC VERMESİ ENGELLENİR.

 

Yukarıdaki örnekteki sigortalının işe başlamaya ilişkin tebligatının 7/11/2013 tarihinde işverene ulaştığı varsayıldığında 14/6/2013tarihine göre düzenlenecek işten ayrılış bildirgesinin 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar işverence verilmesi halinde işten ayrılış bildirgesine idari para cezası uygulanmayacaktır.”

 

Kanımca birçok işveren tarafından işe iade davası sonucunda dört aylık boşta geçen süreye ait APHB verilse de ,unutmak suretiyle İşten Ayrılış Bildirgeleri verilmeyecek, bundan dolayı da İPC mağdurları çoğalacaktır.

Aslında bununla ilgili İPC kesilmemesi gerekir ,çünkü işveren zamanında İşten Ayrılış Bildirgesini vermiş ,sadece revize edilmesi gerekecektir.

Buna da süre sınırlaması getirilmemelidir.

Bu işlem de İş Kur’dan işsizlik sigortası alınmasında gerekli olacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 12.03.2014)

GÜNDEM