BASINDAN YAZILAR
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Ağır Cezai Müeyyideler İçeriyor / Zekeriya Mutlu - MuhasebeTR

Hijyen Eğitimi Yönetmeliği Ağır Cezai Müeyyideler İçeriyor / Zekeriya Mutlu

 Gıda, turizm, hizmet ve sağlık gibi pek çok sektörde çalışan üyelerimizi yakından ilgilendiren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
İlgili yönetmelik kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımızın, 5 Temmuz tarihine (Yönetmeliğin yayım tarihinden bir yıl sonrasına) kadar hijyen eğitimlerini ve buna bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce verilen sertifikalarını almaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelerimizin, 250 liradan 1000 liraya kadar para cezası ile karşı karşıya kalmaları söz konusudur. 
Eğitimler, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğretim kurumları tarafından (Halk Eğitimi Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüsü ve Mesleki Eğitim Merkezleri) verilecektir. Öte yandan, işyeri sahipleri ve işletmeciler, Genel Müdürlük bünyesinde kurulacak komisyon tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi imkanlarıyla da eğitim verebileceklerdir.
Kapsamdaki sektörler
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği;
- Gıda üretim ve perakende iş yerleri,
- İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri.
- Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerleri,
- Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerleri ile komisyon tarafından hijyen eğitimi verilmesi uygun görülen diğer iş kollarını kapsamaktadır.
Yönetmelik kapsamında olan işyerlerinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bununla beraber, işyeri sahipleri ve işletenler, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenlerinin de bu eğitimi almaları mecburidir. 
Eğitimler en az 8 saat olacak ve katılımcılara eğitim sonunda e-yaygın sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir. Belgeler, kişinin kendi alanında hizmet verdiği sürece geçerli olacaktır.
Daha önce farklı mevzuatlar çerçevesinde alınan hijyen eğitimi belgeleri geçerliliğini korumaktadır. Ancak esnaf sanatkarlarımızın bu yönetmelik kapsamında ayrıca eğitim alarak belge sahibi olmaları da gerekmektedir.
Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek ve 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu"nun 282'nci maddesine göre işlem yapılacaktır. 

İESOB KOORDİNASYONU
Yönetmelik kapsamında Birliğimize bağlı odalarımıza kayıtlı 50 bine yakın üyemiz bulunmaktadır. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, verilecek hijyen eğitimlerini koordine etmek ve bu eğitimlerin odalarımız kanalıyla daha verimli şekilde düzenlenmesini sağlamak için çalışmalara başlamış durumdadır.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen esnaf sanatkarlarımız, Birlik Eğitim Müdürlüğü'ne veya kayıtlı bulunduğu odaya müracaat edebileceklerdir. Üyelerimizin ileride mağdur durumda kalmamaları için konuya önem vermeleri gerekmektedir.

(Kaynak: Yeni Asır | 06.03.2014)

GÜNDEM