BASINDAN YAZILAR
Basında Matbaa İşçisi Erken Emekli Olur -1- / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Basında Matbaa İşçisi Erken Emekli Olur -1- / Lütfi Köksal

 tarihine kadar gazete ve dergilerin basım işlerinde çalışan matbaa 

çalışanları için yıpranmalı APHB verilmiş ise erken emekli olma hakkına 
sahipler.

Bunun için öncelikle Çalışanın 
Hizmet Döküm Listelerinde 2/A ve 3/A kapsamında prim ödemesi görülüyorsa 
ona göre emeklilik planlaması yapılmaktadır.

506/EK-5 Maddesine göre;

Basım ve gazetecilik iş yerlerinden

1475 sayılı Kanun ve değişikliklerine göre çalışan sigortalılar.

a) Solunum ve cilt yoluyla vücuda geçen gaz veya diğer zehirleyici maddelerle çalışan iş yerleri,

b) Fazla gürültü ve ihtizaz yapıcı makine ve aletlerle çalışarak iş yapılan iş yerleri,

c) Doğrudan doğruya yüksek hararete maruz bulunarak çalışan iş yerleri,

d) Fazla ve devamlı adali gayret sarf edilerek iş yapılan iş yerleri,

e) Tabii ışığın hiç olmadığı ve münhasıran sun'i ışık altında çalışılan iş yerleri,

f) Günlük mesainin yarıdan fazlası saat 20.00'den sonra çalışarak yapılan iş yerleri,

Her yıl için 90 gün hizmet süresi kazanır.

Formülü:

Tam 
yıl 360 gün olarak alınır. Fiilen çalışılmış güne eklenecek itibari 
hizmet günü sayısının bulunmasında (Çalışılan gün sayısıx0,25) formülü 
uygulanır.

Bunun içinde aranan süre Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi çalışmalarının en az 3600 gündür.

Ek Madde 39

506 
sayılı Kanunun Ek 5 ve Ek 6'ncı Maddeleri gereğince sigortalılık 
süresine ilave edilen gün sayıları, beş yıldan çok olmamak üzere bu 
Kanunun 60 ve Geçici 81'inci maddelerinde belirtilen yaş hadlerinden 
indirilir.

Burada yanlış bilineni düzeltiyoruz.

Yıpranmadan dolayı elde edilen günler sigortalılık süresine ilave ediliyor.

Burada gün kazanımı değil, sigortalılık süresi kazanılıyor.

Örneğin:

Günlük 
yayın yapan Gazete Matbaa işçisi olarak Çalışan Orhan Usta 20 yıl 
çalışmış karşılığında 7200 gün 2/A statüsünden prim ödemiş, itibari 
hizmet süresi 20/4=5 yıl olup sigortalılık süresine 25 yıl eklenmiş 
olup, prim gün sayısı 7200 olarak kalmıştır.

5 yıldan fazla da yaş haddinden düşülmeyecektir.

 

Konuyla İlgili Örnek Çözümler

 

ÖRNEK:1

24.04.1969 
doğumluyum. 10.12.1984 tarihinde Sigorta girişim ve toplam 8.300 günüm 
var. Primlerim 02.06.1998 tarihi itibariyle 3A’dan yattı. 23.05.2002 
tarihine kadar 1432 gün basın çalışmam var. 30.09.2008 tarihine kadar 
toplam 3720 günüm var.

Basın indirimiyle birlikte ne zaman emekli olabilirim?

ÇÖZÜM

23.05.2002 tarihine göre sigortalının sigortalılık süresi, günü ve yaşını tespit ederiz.

Sigortalının 18 yaşından önce işe girip girmediğini dikkate almayız.

Bu sigortalımız 15 yaşında sigortalı olmuştur.

10.12.1984 tarihinde ilk defa işe girenler;

24.11.1983-23.05.1985 arasında ilk defa sigortalı olanlar 25 yıl sigortalılık süresi 48 yaş 5225 gün ile emekli olacaktır. (Devam edecek)

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 06.03.2014)

GÜNDEM