BASINDAN YAZILAR
‘Torba Yasa’ İle Getirilen Bazı Vergisel Düzenlemeler / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

‘Torba Yasa’ İle Getirilen Bazı Vergisel Düzenlemeler / Osman Arıoğlu

 Geçen haftaki yazımızda kamuoyunda “İnternet Yasası” olarak bilinen 6518 sayılı kanunda yer alan önemli vergi teşviki hükümleri de bulunduğunu belirterek bunlardan en önemli teşvik maddeleri olarak buluş ve icatlara yönelik teşviklere mercek tutmaya çalışmıştık. Bu yazımızda da anılan kanundaki diğer vergisel hükümleri açıklamaya devam edelim.
Ar-Ge teşviki için gerekli asgari personel şartı
Ar-Ge teşvikinden yararlanmak için 50 olan zorunlu Ar-Ge personeli çalıştırma şartı 30’a indiriliyor. 2008 yılında yayınlanan ve 2023 yılına kadar geçerli olan 5746 sayılı “Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanun” ile getirilen teşviklerden yararlanabilmek için gerekli görülen en az 50 tam zaman Ar-Ge personeli istihdam edilmesi gereğine ilişkin şart değiştirilerek Bakanlar Kurulu’na bu teşviklerden yararlanmak için gerekli asgari Ar-Ge personeli zorunluluğu 30’a indirebilme yetkisi veriliyor. Elbette bu hükümden yararlanılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun bu yetkisini kullanması gerekiyor. Ancak yasanın 19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığını dikkate aldığımızda bu yetkinin de kısa bir zaman içerisinde kullanılacağını bekleyebiliriz.
2008 yılında yayınlanan 5746 sayılı kanun ile Ar-Ge personeli için sağlanan teşvikleri kısaca hatırlayacak olursak; asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan gelir vergisinin yüzde 90 oranına varan gelir vergisi stopaj teşviki ve 5 yıl süreyle uygulanmak üzere sigorta primi işveren hissesinin yarısının kamu tarafından karşılanması hükme bağlanıyordu. Ayrıca Ar-Ge harcamalarının tamamının gelir vergisi matrahından indirilebilmesi de söz konusudur.
Yeni bandrol vs. alınabilmesinde vergi borcu bulunmaması şartı getiriliyor.
5618 sayılı yasa ile getirilen teşvik hükümleri yanında bazı mükellefler açısından sınırlama getiren hükümleri de bulunmaktadır. Bu tür hükme en bariz örnek; VUK mükerrer 257’nci maddesinin 6 numaralı bendine bir hüküm eklenmek suretiyle yapılan düzenlemedir. Buna göre, Maliye Bakanlığı’na; bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılması zorunluluğu getirilen mükelleflere bunların verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirme yetkisi veriliyor. Bakanlık bu yetkiyi kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını da belirleyebilecek. Bu hüküm özellikle ÖTV mükellefi sigara ve alkolü içki üreten mükellefler açısından önem arz ediyor. Belli ki İdare bazı mükelleflerin vergi borcunu ödemeksizin faaliyet göstermeye devam etmelerinden rahatsızlık duymuş. Elbette içerik tam olarak Bakanlığın yetki kullanımına ilişkin tebliğ yayınlaması ile netleşecektir.
Engelli çalıştırma teşviki
Kanunda ayrıca 5378 sayılı engelliler hakkında kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel ve ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar da dahil, her bir engelli için 5 yıl uygulanmak üzere asgari ücretin yıllık tutarı kadar indirim hakkı sağlanmaktadır. Yararlanılacak indirim tutarını yüzde 150’ye kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmaktadır. Uygulamaya ilişkin usul esasları belirleme konusunda ise Maliye Bakanlığı’na yetki verilmektedir.

(Kaynak: İto Gazetesi | 01.03.2014)

GÜNDEM