BASINDAN YAZILAR
Kiralanan Teknenin Geliri Vergiye Tabi / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Kiralanan Teknenin Geliri Vergiye Tabi / Şükrü Kızılot

 Gerçek kişiye ait teknenin veya otomobilin kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir gayriemenkul sermaye iradı olarak kabul edilir.

 

GERÇEK gider yöntemini seçenler, gayrimenkulün alım bedelinin (tapu harcı ve komisyon dahil) “yüzde 2’si oranında” amortismanı gider olarak düşebilecekler.
Amortisman oranı, gayrimenkulün ilk iktisap (edinme) bedeli üzerinden hesaplanıyor ve hep böyle devam ediyor. Gayrimenkulün her yıl değeri ve getirdiği kira artarken, amortismana esas alınan değerinin sabit kalması, ciddi bir çelişki olarak göze çarpıyor.

HAYAT VE ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİNİN İNDİRİMİ

Kira gelirleri nedeniyle verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, “bireysel emeklilik” dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin, beyan edilen gelirin “yüzde 15’ine kadar olan kısmı”, vergi matrahının belirlenmesi sırasında, “indirim” konusu yapılabilecek.
İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında, beyan edilen gelir olarak;
Yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler, Geçmiş yıl zararları, düşülmeden önceki tutar esas alınacak.
1 Ocak 2013 tarihinden sonra, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ise indirilemeyecek.
İndirim konusu yapılacak “hayat sigorta primleri” ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, doğum, tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15’ini ve 12 bin lirayı (2013 yılı için) aşamayacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ

Kira geliri elde edenler, “isteğe bağlı sigorta primi” olarak yaptıkları ödemeleri, indirim konusu yapamazlar (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 12.7.2011 tarih ve GVK 89-3-51 sayılı).

TEKNENİN KİRAYA VERİLMESİ

Gerçek kişiye ait teknenin veya otomobilin kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelir “gayrimenkul sermaye iradı” olarak kabul edilir (Maliye Bakanlığı Özelgesi, 24.4.2010 tarih ve GVK 70-15-292 sayılı). Kiralamanın bir şirkete ya da vergi kesinti yapmak mecburiyetinde olan diğer kişi ve kurumlara yapılması halinde, karşı taraf yüzde 20 stopaj (vergi kesintisi) yapacak.

GERÇEK GİDERLER VE İSTİSNA

Konutlarda, 2013 yılı için 3.200 TL istisna var. Gerçek gider yöntemini seçenler, gerçek giderleri (ödedikleri banka faizi, evin satın alma bedelinin ilk beş yılda yüzde 5’ini, amortismanı, kira alınan evin emlak vergisi, bakım onarım gideri) toplamından, 3.200 TL istisnaya isabet eden kısmı düşemeyecekler.

ÖRNEK: Ayla Hanım’ın gerçek giderleri toplamı 32 bin 400 TL. Konut kira gelirleri de 48 bin TL’dir.
Bu durumda, aşağıdaki gibi bir hesaplama yapılacak:
İndirilebilecek Gider = Toplam gider x Vergiye tabi hasılat /  Toplam Hasılat 
İndirilebilecek Gider = 32.400 x 44.800  =  30.240 TL /  48.000

NOT: Vergiye tabi hasılat (toplam kira geliri – istisna) şeklinde bulunuyor.
Bu duruma göre; 3.200 TL istisna, gerçek gider olarak 30.240 TL indirilebilecek. Vergi matrahı  (48.000 – 33.440 =) 14.560 TL olacak.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 25.02.2014)

GÜNDEM