BASINDAN YAZILAR
Yıldırma Yöntemine Maruz Kalanlar Dikkat! / Ali Şerbetçi - MuhasebeTR

Yıldırma Yöntemine Maruz Kalanlar Dikkat! / Ali Şerbetçi

 5 yıldır bir fabrikada çalışıyorum. İşveren yıldırma politikası ile işten çıkartıp yerime teşvikle işçi almak istiyor. İşe girerken imzaladığımız sözleşme örneğini almamıştım.
İşverenden bu sözleşmeyi hukuksal olarak isteme hakkım var mı? Yasal haklarım neler? A.A. 


İş Kanunu'na göre; işveren iş sözleşmesinin bir örneğini veya çalışma şartlarını gösteren bir belgeyi işçiye vermek zorundadır. Bu belgeyi işverenden talep edebilirsiniz. İşveren sizin haksız olarak, İş Kanunu'ndaki hükümlere aykırı bir şekilde iş sözleşmenizi feshederse ihbar ve kıdem tazminatı talep etme hakkınız var.
Ayrıca geçerli bir sebep olmadan iş sözleşmeniz sona erdirilmiş ise bir ay içerisinde işe iade davası açabilirsiniz. 

Annem 10.05.1961 doğumlu. SSK girişi 25.06.1999'da yapıldı. Toplam 2322 gün ödendi. Bu durumda 3600 günden faydalanabilecek mi ya da kaç yıl sonra emekli olabilir? D.DENİZ 

Anneniz 3600 prim günden faydalanarak emekli olabilir. İşe giriş tarihi 08.09.1999 tarihinden önce olanların 3600 prim günden emekli olabilme imkanı bulunmakta. Annenizin 3600 prim gün sayısını tamamlayabilmesi için 1278 prim gün yani 3 yıl, 6 ay, 18 gün daha prim ödemesi gerekmektedir. Eksik olan prim günlerini doğum borçlanması şartlarını taşıyorsa doğum borçlanması yaparak da tamamlama imkanı var. Emeklilik yaşına bakacak olursak, 3600 prim günden ancak 56 yaşını tamamlayacağı 11.05.2017 tarihinde emekli olabilir. Nedeni ise; 50 yaşını tamamladığı tarihe bakmamız gerekiyor. Anneniz 50 yaşını 10.05.2011 tarihinde tamamladığından yaş-kademeden dolayı ancak 56 yaşını tamamladığı tarihte emekli olabilecektir. Bu durumda anneniz eksik olan prim gününü tamamlayarak 11.05.2017 tarihinde yaştan kısmi emeklilik talebinde bulunabilir. 

3 yıldır bir işyerinde çalışıyorum, haftalık 45 yerine 65 saat çalışıyorum.
1 yıldır zam vermiyorlar.
Çalışma Bakanlığı'na veya iş mahkemesine gitsem beni haklı bulurlar mı?
5...393505 Nolu SMS 


İş Kanunu'na göre, haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saatten fazla yapılan çalışmalar fazla çalışmadır. Her saat ücretinin yüzde 50 artırılması suretiyle zamlı olarak fazla mesailerin ödenmesi gerekir.
Fazla çalışma ücretleriniz ödenmiyor ise Çalışma Bakanlığı'na veya iş mahkemesine başvuruda bulunabilirsiniz.
İşyerinde fazla çalışma yaptığınıza ilişkin belgeleri de dilekçenize eklemeniz gerekir. Eğer delilleriniz sağlamsa haklı bulunursunuz. İş sözleşmenizde her yıl yapılacak zam oranı belirtilmemiş ise ve ücretiniz de asgari ücretin altında değilse işverenden herhangi bir zam talebinde bulunamazsınız. 

Ne Zaman Emekli Olurum?

Ağustos 1968 doğumluyum. Bağ-Kur'a isteğe bağlı ev hanımı olarak Şubat 1999'da giriş yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? 5...576040 Nolu SMS 

Bağ-Kur'dan kısmi emekli olabilmeniz için en az 5400 prim günü (15 yıl) ve 56 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.
Prim gün sayınız bu aylarda doluyor. Ancak 56 yaşınız 2024 yılında dolacağından, Bağ-Kur'dan kısmi olarak ancak Ağustos 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz. 

28.06.1967 doğumluyum. Sigorta girişim 12.01.1984. 7800 günden kaç yılında emekli olurum? 5...372104 Nolu SMS 

SSK girişinize göre 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl ve prim gün sayınız tamamlanmış ancak 48 yaşınız 2015 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 29 Haziran 2015 olacaktır. SSK girişiniz askerden önce olduğundan, askerlik borçlanması yapmak emeklilik yaşınızı etkilemez. 

(Kaynak: Takvim Gazetesi | 18.02.2014)

GÜNDEM