BASINDAN YAZILAR
Hekime Var Uzmana Yok / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Hekime Var Uzmana Yok / Sadettin Orhan

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası işyerlerinin tamamına yakınında uygulanmaya başlandı. Yasa gereği işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması gerekiyor. Bütün işyerleri için geçerli olan bu zorunluluk, 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu işyerlerinde 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

Yasayla birlikte artan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ihtiyacını karşılamaya dönük kimi adımlar atıldı. En son geçtiğimiz ay yasalaşan yeni Tam Gün Yasası'yla kamuda çalışan hekimlere, ayda 30 saate kadar özel sektöre işyeri hekimliği hizmeti verme hakkı tanındı.

Kamuda çalışan doktorun işyeri hekimliği belgesi varsa bütün işyerlerine bu hizmeti verebilecek. İşyeri hekimliği belgesi olmayanlar ise sadece 10 kişiden az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerine bu hizmeti verebilecek.İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında görev yapacak diğer meslek grubunu iş güvenliği uzmanları oluşturuyor.

Uzmanlar sadece kamuda

Kamuda görevli işyeri hekimlerine özel sektöre hizmet verme hakkı tanınırken, iş güvenliği uzmanlarına aynı imkan tanınmadı.

Bunun yerine iş güvenliği uzmanları, 1 Temmuz 2016 tarihi itibariyle, kendi kurumlarına veya diğer kamu kurumlarına ayda 80 saate kadar hizmet verebilecekler. Aynı imkan işyeri hekimleri için de geçerli. Yani işyeri hekimleri hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre hizmet verebilirken, iş güvenliği uzmanları sadece kamuda görev yapabilecek.

Kamudaki hekimlere özel sektörde çalışma imkanının verilmesi doğru mu yanlış mı tartışılabilir. Fakat böyle bir imkan verilecekse sadece işyeri hekimlerine değil iş güvenliği uzmanlarına da verilmelidir.

Bir an önce görevlendirme yapın

Soru: Sadettin Bey, kendim için inşaat yaptırıyorum. Yani müteahhitlik veya alım-satım yapmıyorum. İşveren olarak görünüyorum. Bu durumda iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri benim için de geçerli midir? Ali Y.

Cevap: Değerli okurum, inşaatı kendiniz için veya başkası için yaptırmanız fark etmez. İşçi çalıştırıyorsanız işverensiniz. İş sağlığı ve güvenliği yönünden bütün yükümlülükler sizin için de geçerli. İşyerinizde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirmeniz gerekiyor. Bu görevlendirmeyi kendiniz yapabileceğiniz gibi bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden yani iş güvenliği şirketinden de hizmet alabilirsiniz. İnşaat işyerleri çok tehlikeli kapsamda yer aldığından en az (B) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirmeniz gerekiyor.

Emeklilik için 58 yaş gerekiyor

Soru: Sadettin Bey, eşimin 16.10.1994 tarihinde SSK girişi var. Toplam 1965 gün primi var ve 05.02.1965 doğumlu. Bir çocuğumuz için borçlanma yaparsak eşim ne zaman ve hangi şartlarla emekli olabilir? Erol B.

Cevap: Değerli okurum, eşiniz 3600 günü tamamlayıp 58 yaşında emekli olabilir. Doğum borçlanması gün hesabında dikkate alınır fakat emeklilik yaşı değişmez. Çocuğunuzun doğum tarihi eşinizin sigorta başlangıcından sonra ise ve doğumdan sonraki iki yıllık sürede boşluk varsa borçlanma yapabilir.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 14.02.2014)

GÜNDEM