BASINDAN YAZILAR
Ayda 30 Günden Eksik SSK’lı Olanlar SGK’ya Puantajlı (KOD-7) İle Bildirilirse Seve Seve GSS Primi Çıkmaz / Ali Tezel - MuhasebeTR

Ayda 30 Günden Eksik SSK’lı Olanlar SGK’ya Puantajlı (KOD-7) İle Bildirilirse Seve Seve GSS Primi Çıkmaz / Ali Tezel

 Ayda 30 günden eksik SSK’lı olanlar

SGK’ya PUANTAJLI (KOD-7) ile bildirilirse seve seve GSS primi çıkmaz

 

Sosyal Güvenlik Sisteminde ayda 30 gün çalışmak esas, 30 günden eksik çalışmak istisnadır. SGK’da ayda 30 günden eksik çalışanlardan, GSS primlerini kendi ceplerinden 30’a tamamlamalarını ister. Ayda 30 günden eksik çalışanlar için SGK e-bildirge sisteminde NEDEN diye sorup karşısında da açıklama ve kodlar getirir. Bu açıklama ve kodlardan kod-7 puantaj seçilirse, çalışanın GSS primi ödemesi gerekmez…

 

Torba Yasa ile birikmiş GSS prim borçları için af geliyor ama asıl sorun üniversite öğrencileri ile ve hizmetlilerinde…

 

Benim seve seve GSS dediğim Zorunlu Genel Sağlık Sigortası en çok iki gruba vuruyor. Birincisi öğrenciler ikincisi ev hizmetlileri. Öğrencilerden ana-babasından yeterli harçlığı gelmeyen ve bu sebeple part-time çalışan öğrenciler kazandıklarından fazla SGK’ya GSS primi ödeyecek. Ev hizmetlileri de kendilerini ayda birkaç gün SSK’lı yapan ev sahipleri yüzünden yevmiyelerini SGK’ya verecekler…

 

 

Normal şartlarda öğrencilerden erkek olanlar 25 yaşına kadar ana-babası üzerinden faydalanıyorlar, 1.10.2008 gününden önce doğmuş (eski) kızlar da ömür boyu ana-babasından sağlıktan yararlanıyorlar. Ancak, ister erkek olsun ister kız işe girmişlerse artık ana-baba üzerinden sağlık yardımı alamıyorlar. Ev hizmetlisi kadın ise çalışmasa evde otursa ya eşi ya da ana-babası üzerinden sağlık yardımı alabiliyor ama çalışırsa ayda bir gün bile SSK’lı olsa yararlanamıyor. Yetmiyor bir de SGK, bana seve seve 29 günlük GSS primi ödeyeceksin diyor.

 

*** PART-TİME ÇALIŞANLAR TAM AY GSS PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDERLER
Aslında öğrenci oldukları halde ayda 30 günden az part-time çalışan öğrenciler de 30 günden eksik kalan süreleri için GSS primi ödemek zorundalar. Kamuoyunda bilinen adıyla part-time yani ayda 30 günden az çalışmak bir gerçektir. İşte bu çalışanlar için 1 Ocak 2012 günü yürürlüğe giren zorunlu GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulamasına göre kısmi ay GSS primi ödenmeyecek, tam ay çalışmış gibi GSS primi ödenecektir. 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 88’inci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre;
“...4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunludur…”

Öte yandan, 80’inci maddenin (i ) bendine göre de; “88’inci maddenin dördüncü fıkrasına göre ay içerisinde 30 günden az prim ödeme gün sayılarına ait eksik günlerin genel sağlık sigortası primleri, eksik çalışma süreleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanır”denmiştir.

Bütün bunlara göre; ayda 30 günden az çalışması olan işçileriniz (özellikle ev hizmetlileri ile üniversite öğrencileri) için siz işverenler, işyerinizde çalıştıkları kadar gün için ücret ödeyeceksiniz ve bu çalışma süresine göre hem GSS hem de diğer primleri ödeyeceksiniz. Mesela işçiniz işyerinizde ayda 15 gün çalışıyorsa ve kendisine bu 15 gün için 800 TL brüt ücret veriyorsanız 800 TL’nin yüzde 12,5’u kadar GSS primi ödeyeceksiniz. Kalan 15 günlük GSS primini ise işçiniz kendisi gidip SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) ödeyecektir. Bu 15 günlük boş geçen sürenin GSS primini öderken de yapılacak gelir testi sonucu bulunacak gelir tutarına göre hesaplama yapılacaktır.

 

***GELİR TESTİ EZİYETİ İÇİN MEMLEKTE

Kayseri’de öğrenci olup, Muğla’lı olan bir delikanlı part-time çalışıyorsa, ödeyeceği GSS priminin tespiti için illa memleketine gidip gelir testine girmesi gerekiyor aksi halde en yüksek kazançtan ayda 257 lira GSS prim borcu oluyor. Gelir testini öğrenci oldukları yerlerde yaptıramıyorlar.

 

 

***PUANTAJLA ÇALIŞIN GSS PRİMİNDEN KURTULUN

Şayet, ayda 30 günden az SGK’ya bildiriliyorsanız, eksik gün sebebi kod 7 olarak yani puantajlı çalışma olarak bildirilirse 30 günden eksik kalan süreler için GSS primi ödemekten kurtulursunuz.

İşverenler, çalışanlarının 30 günden eksik bildirimlerini kod-7 puantaj ile SGK’ya bildirirlerse, her ay puantaj kaydı tutup, dosyalamalıdırlar. Ayrıca, işyerinde çalışan sayısı 10 veya daha çok ise bu puantaj belgelerini SGK’ya göndermelerine gerek yok. Çalışan sayısı 10’dan az ise her ayın puantaj belgelerini takip eden ayın 23’üne kadar SGK’ya elden veya taahhütlü posta ile göndermelidirler. Puantaj kayıtlarında hem çalışanın hem çalıştıranın imzası da olmalıdır.

 

 

***ÇOCUKLARINIZ İÇİN DE GSS PRİMİ ÖDENECEK

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu ile artık okumuyorlarsa 18 yaşından büyük çocuklarımız sağlık primi ödemeden sağlık yardımı alamayacaklar. Okuyorlarsa lise için 20, yüksek okul için 25 yaşına kadar prim ödemeyecekler. Liseden yeni mezun olmuş öğrenciler de 120 gün boyunca (üniversiteyi kazanıp-kayıt oluncaya kadar) prim ödemezler ama üniversiteye girememişlerse artık prim ödeyecekler.

 

***ZORUNLU GSS’LİLERİN AYLIK ÖDEYECEKLERİ GSS PRİMİ

5510 sayılı Kanun gereğince; “Harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar,” ( Bu aile; aynı hane içerisinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşur.) prim ödemeyecekler bunların primlerini devlet ödeyecektir. Mefhumu muhalifinden (tersinden) gidersek aylık gelirleri asgari ücretin (1071 liranın) üçte birinden (357 TL’den) çok olanlar SGK’ya GSS primi ödeyeceklerdir.

 

Ödenecek prim hesabı şu şekildedir.

*Asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si, (PRİM 1071/3 X 0,12=) 42,84 TL,

 

*Asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilen kişiler asgari ücretin yüzde 12’si, (PRİM 1071 X 0,12=)128,52 TL,

 

*Asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilen kişiler için asgari ücretin iki katının yüzde 12’si, (PRİM 1071 X 2 x 0,12=) 257,04 TL’dir.

 

***GSS PRİM BORCUNUN SİLİNMESİ veya TAKSİTLENDİRİLMESİ GÜNDEMDE

Bu ay TBMM’den geçirilmesi planlanan Torba Yasa tasarısı içinde, iki seçenek var. Ya geçmiş GSS prim borçları silinecek ve 2014 yılından itibaren yeniden SIFIRDAN başlanacak. Ya da borçların gecikme zammının bir kısmının silinerek ana paranın taksitlendirilmesidir. Ancak, esas ele alınması gereken konu üniversite öğrencisi veya ev hizmetlisi olup da ayda 30 gün çalışamayanlara çıkarılan GSS prim borçlarının ortadan kaldırılması olmalı.

 

 

SGK Eksik Gün Nedenleri ve Kodları

01 İstirahat

03 Disiplin cezası

04 Gözaltına alınma

05 Tutukluluk

06 Kısmi istihdam

07 Puantaj kayıtları

08 Grev

09 Lokavt

10 Genel hayatı etkileyen olaylar

11 Doğal afet

12 Birden fazla

14 Diğer

15 Devamsızlık

16 Fesih tarihinde çalışmamış

17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18 Kısa çalışma ödeneği

19 Ücretsiz Doğum İzni

20 Ücretsiz Yol İzni

21 Diğer Ücretsiz İzin

22 5434 SK. ek 76, GM 192

 

 

 

 

İş kazasından maddi-manevi tazminat davası açabilirsiniz

 

Ali Bey merhabalar, Habertürk Gazetesinde başarılar dilerim.

Benim sorum şu, 24.11.2011 günü çalıştığım şirketin şubesinin kapatma işlemleri ile ilgilenirken yaya halde bana bir minibüs çarptı ve sol ayak parmaklarımdan ikisini kaybettim. Yaklaşık 75 gün iş göremez raporu aldım. Yüzde 6 kayıp olduğuna dair rapor aldım. Yaptığım kaza bir iş kazası idi. Bordrolu çalıştığım firma kaza yaptıktan sonra ünvan değiştirdi. Beni de holdingin başka bir firmasına devrettiler. Sonuç olarak kısaca yaşanan kazada uzuv kaybından ötürü şirketimden tazminat alabilecek miyim? Bunun için yapmam gereken bir şey var mıdır Mehmet ÖKMEN

 

Sayın okurum, işyeri ile ilgili bir işi yaparken veya giderken işkazası geçirmişsiniz. Ancak, meslekte kazanma gücü kaybınız yüzde 10’un altında kaldığı için SGK size sürekli işgöremezlik geliri bağlamaz ve vermez. Ancak, kaybettiğiniz yüzde 6’lık meslekte kazanma gücünün kaybını maddi tarafı ile acı tazminatı diyeceğimiz manevi kısmı için işverene karşı dava açabilirsiniz. Yapmanız gereken İş Mahkemesinde maddi-manevi tazminat davası açmaktır. Ayrıca, size çarpan minibüsün trafik sigortası veya varsa kasko sigortasına karşı da aynı işlemi uygulayabilirsiniz.

 

Doğum borçlanması için daha çok erken

01.01.1996 sigorta girişliyim. Toplam prim ödeme gün sayım 3944 olup 07.05.2009 tarihinde 3,5 aylık hamile iken ekonomik kriz nedeniyle işten çıkartıldım. 19.10.2009 tarihinde İKİZ bebeklerim dünyaya geldi.(Şu anda çalışmıyorum) Yukarıdaki bilgiler ışığında doğum borçlanmasından yararlanmak istiyorum. Doğum borçlanması ile ne kadar erken emekli olabilirim? Doğum borçlanmasını önerir misiniz? Emekli maaşım doğum borçlanması yaparsam azalır mı? Sevgül Kurumsak

 

Hanımefendi, 01.01.1996 girişinizle SSK’dan 58 yaşında en az 3600 gün ile veya 52 yaşında en az 5825 gün ile emekli olabilirsiniz. Zaten 3600 günü aştığınızdan bundan sonra prim ödemeseniz de 58 yaşınızda emekliliğiniz garanti. Ancak, gerek çalışarak gerek doğum borçlanması yaparak 5825 güne ulaşırsanız 52 yaşında emekli olacaksınız. Ben size şu an doğum borçlanması önermem, ilerde çalışmayacak olursanız o zaman yaparsınız. Daha buna karar vermek için çok erken.

(Kaynak: Alitezel.com | 12.02.2014)

GÜNDEM