BASINDAN YAZILAR
Hapiste Yatanın Tazminatı / Arif Temir - MuhasebeTR

Hapiste Yatanın Tazminatı / Arif Temir

 Tutuklanmayı gerektirecek bir suç işleyen çalışan işyeri dışında işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanmışsa işten çıkarılıp çıkarılmayacağını tutukluluk süresi/hapiste kalma süresi belirliyor. (Bakınız. www.ariftemir.com Eyleme Katılan İşten Atılır Mı?)
İşveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanmasında devamsızlığın bildirim süresini aşması durumunda haklı olarak işçiyi işten çıkarabilir(İş Kanunu md. 17 ve 25). Bir işçinin tutuklanma nedeniyle işten çıkarılabilmesi için;
“ İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, tutuklanma tarihinden başlayarak iki hafta sonra,
“ İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, tutuklanma tarihinden başlayarak dört hafta sonra,
“ İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, tutuklanma tarihinden başlayarak altı hafta sonra,
“ İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, tutuklanma tarihinden başlayarak sekiz hafta sonra,
İşveren tarafından haklı olarak iş sözleşmesi sonlandırılarak çalışma süresi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatı ödenip işçi işten çıkarılabilir. Tutuklu işçiyi işverenin mutlaka işten çıkarması gerekmiyor. Bu konuda işverenin takdir hakkı bulunuyor.
15 GÜN TUTUKLU
Örnek 1: İşçi Hasan Bey, işyerinde 4 aydan beri çalışıyorsa mahalledeki bir caddeye üst geçit yapılması için yapılan eyleme katılıp görevli memura mukavemetten 15 gün tutuklu kalmışsa patronu tarafından tazminat ödenmeden işten çıkarılabilir.
Örnek 2: İşçi Fatma Hanım, işyerinde 10 aydan beri çalışıyorsa bir trafik kazasından ölüme sebebiyet vermesinden dolayı 29 gün tutuklu kalmışsa patronu tarafından tazminat ödenmeden işten çıkarılabilir.
Örnek 3: İşçi Bekir Bey, işyerinde 20 aydan beri çalışıyorsa ve işyeri dışında işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 43 gün tutuklu kalmışsa patronu tarafından kıdem tazminatı ödenerek işten çıkarılabilir. Tutukluluk nedeniyle işten çıkarmalarda işverenlerin/patronların ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Tutuklanan işçiler, tutuklanma nedeniyle işten atılırlarsa patronlarından ihbar tazminatı isteme hakları bulunmuyor.
Tutukluluk nedeniyle işten çıkarılan işçinin daha sonra suçsuz olduğu kanaatine varılıp beraat etmesi durumu, işçi lehine sonuçlar doğurmaz. Örneğin İşçi ben beraat ettim diyerek işe iade davası açmış olsa da dava işçinin lehine sonuç doğurmuyor. Gazetecilerde durum işçilerden farklı. Gazeteci yazdığı bir yazıdan dolayı tutuklanırsa gazeteci haklı bir nedenden dolayı işten çıkarılamıyor. Gazeteci hapiste olduğu süre içerisinde maaşını tazminat olarak almaya devam ediyor. Gazetecinin bu haktan yararlanabilmesi için yazmış olduğu yazının gazete sahibi veya sorumlu müdürünün incelemesinden geçirilmesi gerekiyor. Gazeteci hapisteyken emsallerine yapılan zamlardan da aynen yararlanır.
Örnek: Gazeteci Yaşar Bey, yazmış olduğu bir yazıdan dolayı iki yıldan beri tutuklu bulunuyor. Yaşar Beye iki yıllık tutukluluk süresi içerisinde maaşı tazminat şeklinde ödenecek. Tutukluluğun birinci yılı sonunda gazetecilere zam yapılmışsa Yaşar Beyin maaşına da aynı zam uygulanacak.
Gazeteci, yazı yazma dışında işlemiş olduğu suçlardan dolayı tutuklanırsa tutukluluk süresi içerisinde aksine bir düzenleme yoksa maaşın tazminat olarak ödenme uygulamasından yararlanamaz.

(Kaynak: Güneş Gazetesi | 03.02.2014)

GÜNDEM