BASINDAN YAZILAR
İşyerinde Öpüştüğümüzü Patron Kameradan Yakalamış / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

İşyerinde Öpüştüğümüzü Patron Kameradan Yakalamış / Şükrü Kızılot

 SORU: İşyerinde deli gibi sevdiğim bir kız arkadaşım var. Geçen hafta, kimsenin göremeyeceği bir köşede öpüşmüştük. Meğer orada kamera varmış. Patron daha sonra kameradan öpüştüğümüzü görmüş. İkimizin de işine son verdi. Kaldık ortada. Paramız da yok ailemize de anlatamıyoruz. Dava açarsak işe iade edilir miyiz?

(Rumuz: Kamera)
YANIT: İşe iade edilmeniz, mahkemenin kararına bağlı. “Dava açın, şu şekilde sonuçlanır” diyemem. Benzer bir olayda, Ankara 17.İş Mahkemesi, “Başka ortamlarda, daha rahat, serbest ve samimi olunabileceğine ancak işyerinde daha dikkatli ve özenli davranılması gerektiğine” hükmederek, işyerinde öpüşen kadının, iş sözleşmesinin feshini uygun bulmuş ve açtığı işe iade davasını reddetmiş. Ancak, kadının bu kararı temyizi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi:
- Eylemin anlık olduğuna, 
- İşyerinde müşteri bulunmadığına,
- Diğer işçilerin olayı görmediğine
işaret ederek, “işyerinde olumsuzluğa yol açmadığı” sonucuna varıp, işe iade talebini haklı bulmuş (Yarg. 9 HD. 16.3.2009 gün ve E.2008/36337, K.2009/6945).
Siz de Yargıtay kararı ile durumunuzu kıyaslayıp, dava açıp açmamaya karar verin.

* * *

Miras kalan ofisin satışı
SORU:  2014 yılında, biri 12 yıl önce alınmış mesken diğeri veraset yoluyla intikal etmiş ofis olarak kullanılan gayrimenkulü satmayı düşünüyorum. İkisini de bu yıl satarsam ticari kazanç vergisi ödeyecek miyim?
Yüksel HAK – Bursa
YANIT: Miras yolu ile edinilen gayrimenkulün satışında, kaç TL’ye satılırsa satılsın Gelir Vergisi ödenmez (GVK Mükerrer Md. 80/6, parantez içi hüküm). Bu konuda Maliye Bakanlığı’nın 25.3.2011 tarih ve 2011/2 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile ayrıntılı açıklaması da var.

* * *

İşe girdiğimde babamdan bağlanan aylık kesilir mi?
SORU: Üniversiteyi bitirdim. Babam üst düzey bir devlet memuru idi. O öldüğünden itibaren, “yetim aylığı” alıyorum. Bir özel şirkette 4.000 TL maaşla işe gireceğim. İşe girince babamdan bağlanan aylık kesilir mi?
Nil GÖKTÜRK - İzmir
YANIT: Babanız TC Emekli Sandığı mensubu olduğu için, SSK’lı (4/a’lı) bir işe girdiğinizde, babanızdan size bağlanan aylığı da (evleninceye kadar) almaya devam edersiniz. Babanız SSK’lı ya da Bağ-Kur’lu olsaydı veya siz Emekli Sandığı’na tabi bir devlet memurluğu görevine başlasaydınız, babanızdan bağlanan aylık kesilirdi.

* * *

Mirasın reddi davası nerede açılır?
SORU: Mirasın reddi davasını, mirasçının ikametgahının bulunduğu yerde açabilir miyiz? 
Orhan TEPE – Konya 
YANIT: Evet, mirası reddetmek isteyen mirasçı, kendi ikametgahının bulunduğu sulh hukuk mahkemesinde bu davayı açabilir.

* * *

Kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?
SORU: 2014 yılında, kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu?
Yeşim ÖYMEN - İstanbul
YANIT: 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tutarı 3.438,22 TL oldu.

* * *

Kirayı alıp karıma veriyorum karıma da vergi var mı?
SORU: Her ay net 2 bin lira iş yeri kira gelirim var. Bu kirayı karıma veriyorum. Kafam karıştı, karım da gelir vergisi ödemek zorunda kalır mı?
M. ATAMAN 
YANIT: Rahat olun. Karınızın gelir vergisi veya başka bir vergi ödemesi söz konusu değil. Ancak işyeri kira gelirinizi, (yıllık gayrisafi tutarı 30 bin TL olduğu için), gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceksiniz. Burada da rahat olun. Vergi ödemeyeceğiniz gibi “üste vergi iadesi” alacaksınız.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 01.02.2014)

GÜNDEM