BASINDAN YAZILAR
2014 Yılı Tütün İkramiyeleri Miktarları Belli Oldu / Vedat İlki - MuhasebeTR

2014 Yılı Tütün İkramiyeleri Miktarları Belli Oldu / Vedat İlki

 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunun EK 79 Maddesine göre her yıl Şubat ayında bu ödemeler yapılmaktadır.

Aşağıda belirtilen kişilere bu madde uyarınca ek ödeme yapılır:

a) Harp malullerine.

b) Şehit dul ve yetimlerine.

c) Barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malûlü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekâtı gerektiren iç tedip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetlerle birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malûlü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere.

d) (c) bendinde belirtilen görevlerin ifası sırasında, bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine.

Her yıl ödenecek miktar, malûllük derecelerine göre aşağıdaki yazılı göstergelerin ödemenin yapılması gereken yılın ilk dönemindeki Devlet memuru aylıklarına uygulanacak katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutardır.

 

 

Malullük Derecesi

Göstergeler

2014 Yılı Katsayısı

Tutar

1

40000

0,076998

3.079,92 TL

2

36000

0,076998

2.771,93 TL

3

31000

0,076998

2.386,94 TL

4

28000

0,076998

2.155,94 TL

5

25000

0,076998

1.924,95 TL

6

22000

0,076998

1.693,96 TL

 

(b) ve (d) bentlerinde sayılan dul ve yetimlere birinci derece malûllere uygulanan gösterge üzerinden; bunlar bir kişi ise tamamı, birden fazla ise eşit olarak paylaştırılmak suretiyle ve sosyal güvenlik kanunlarına göre dul ve yetim aylığı aldıkları sürece ödeme yapılır.

 

Harp veya vazife malûlü olanlara hayatta bulundukları sürece ödeme yapılır. Ancak, ölen malûlün son yıldaki pay tutarının beş katı, bir defaya mahsus olmak şartıyla kendisinden dul ve yetim aylığı bağlanacaklara eşit miktarda paylaştırılmak suretiyle yardım olarak ödenir.

 

Bu maddeye göre yapılan ödemeler herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi olmayıp, faturası karşılığında, Hazineden tahsil edilir.

 

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 4 -1(c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır

Harp malullerine, şehit dul ve yetimlerine, barışta, olağanüstü yönetim usullerinin uygulandığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sırasında görevin veya çeşitli harp silah ve vasıtalarının sebep ve tesiriyle vazife malulü sayılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile askeri harekatı gerektiren iç tertip hareketleri veya güvenlik veya asayişin sağlanmasında Silahlı Kuvvetler'le birlikte veya ayrı olarak görevlendirilenlerden bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife malulü sayılan jandarma ve emniyet mensupları ile sivil görevlilere, bu görevlerin ifası sırasında, görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle ölenlerin dul ve yetimlerine ödenmektedir.

(Kaynak: Alitezel.com | 28.01.2014)

GÜNDEM