BASINDAN YAZILAR
Taşerona Ceza Yağabilir / Sadettin Orhan - MuhasebeTR

Taşerona Ceza Yağabilir / Sadettin Orhan

 Bu yılbaşı itibariyle bütün işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uygulamaya girdi. Kapsama girmeyen sadece 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri ile kamu kurumları kaldı. Bunlar da 1 Temmuz 2016 tarihinde kapsama girecek. Buna göre kamu kurumlarında henüz iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme şartı başlamadı. Fakat kamu kurumlarında ihale yoluyla personel çalıştıran taşeron şirketler için durum farklı. Bu şirketler için üç ayrı durum söz konusu olabilir:

- Eğer taşeron şirketin faaliyet konusu az tehlikeli kapsamdaysa ve sayısı da 50'den az ise, bu şirket için iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırma şartı 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

- Şirketin faaliyet konusu hangi tehlike sınıfına girerse girsin, çalışan sayısı 50 ve üzeri ise, İSG personeli çalıştırma şartı geçen yıl ocak ayı itibariyle başladı.

- Eğer taşeronun faaliyet konusu tehlikeli ve çok tehlikeli kapsamdaysa (örneğin özel güvenlik faaliyeti tehlikeli kapsamda) 50'nin altında çalışanı olsa bile İSG personeli çalıştırma şartı 1 Ocak 2014'te yani bu yılbaşı itibariyle başlamış oldu.

Yanlış algı var

Kamu kurumları için İSG personeli çalıştırma şartı 1 Temmuz 2016'da başlayacağı için kamuda personel çalıştıran taşeron şirketler kendilerinin de bu tarihte kapsama gireceğini düşünüyor. Oysa İSG yasasında taşeronlar için bu yönde bir erteleme söz konusu değil. İSG personeli çalıştırması gerektiği halde çalıştırmayan taşeron (alt) işverenler hakkında aylık 14 bin 2 lira ceza öngörülüyor. Eğer taşeronun 50 ve üzeri çalışanı varsa, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmamışsa ayrıca 2 bin 240 lira para cezası uygulanıyor.

Perakende satış 'az tehlikeli'

Soru: Sadettin Bey, kuruyemiş imalatı yapan bir firmamız var. Üretim ve idari binamız farklı iki bina olmak üzere aynı arazi üzerine kurulu. Dağıtım ağı mevcut ve bir de perakende satış yaptığımız mağazalar mevcut. Bunların hepsinin işkolu kodu birbirinden farklı. Bu perakende zincirlerimiz risk sınıfı olarak hangi kapsama girmektedir? Metehan Y.

Cevap: Değerli okurum, İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'ne göre perakende kuruyemiş satış mağazaları az tehlikeli kapsama giriyor. Yine kuruyemiş toptan ticareti de az tehlikeli kapsamda yer alıyor. Buna göre toplam çalışan sayınız 50 ve üzerindeyse iş sağlığı ve güvenliği personeli çalıştırmak zorundasınız. 50'den az olması durumunda söz konusu yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016'da başlayacak.

Sahte müfettişlere dikkat!

Büyük bir şirketin insan kaynakları uzmanı Murat Bey bir e-posta göndermiş. Anlattığına göre kendisini müfettiş olarak tanıtan bir şahıs, Murat Bey'in çalıştığı firmayı aramış ve benim kitaplarımı pazarlamaya çalışmış. Hatta emrivaki yaparak kitaplarımı sahte faturayla birlikte firmaya göndermiş. Bu köşeden daha önce de uyarmıştım ama tekrar etmiş olayım: Benim kitaplarım sadece yayınevi tarafından ve yetkili satış noktalarında satılıyor. Bunun dışında hiç kimse -müfettiş bile olsa- benim kitaplarımı firmalara satma veya tavsiye etme yetkisine sahip değildir. Kaldı ki hiçbir müfettiş böyle etik dışı yollara tenezzül etmez. Bu tür çirkin tekliflere muhatap olan vatandaşlar lütfen şikayet ve suç duyurusunda bulunsunlar.

(Kaynak: Bugün Gazetesi | 18.01.2014)

GÜNDEM