BASINDAN YAZILAR
Döviz Alacağı Olan Şubatta ‘Alacak Vergisi’ Ödeyecek / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Döviz Alacağı Olan Şubatta ‘Alacak Vergisi’ Ödeyecek / Şükrü Kızılot

 Dolar ya da euro cinsinden alacağı olanlar, alacaklarının dışında 17 Şubat’ta bir de “alacak vergisi” ödeyecekler.

 

Borcu olanlar ise “daha az vergi” ödeyecekler!

FIKRA GİBİ

Ne düşündüğünüzü tahmin edebiliyorum.
Diyorsunuz ki;
“Firmanın zaten dolar cinsinden alacağı var. Alacağı olan bir firma alacağını ne zaman ya da nasıl tahsil edeceğini düşünürken; ‘Gel bakalım, dolar alacağın olduğu 
için daha fazla vergi ödeyeceksin’ denilmesi mümkün mü?”
Mümkün efendim..
Burası Türkiye!..
Bir de tersi var.
Dolar ya da euro cinsinden borcu olan firmaya da;
“Senin döviz cinsinden borcun var. Onun için daha az vergi ödeyeceksin” denilecek.
İster inanın ister inanmayın, yasa böyle diyor!   

HANGİ YASA?

Merak edenler için açıklayalım; Vergi Usul Yasası’nın 280. maddesi böyle diyor.
Gelin birlikte okuyalım;
“Madde 280-Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. 
…Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da caridir”
İzleyen maddelerde de değerleme ile ilgili diğer teknik ayrıntılar yer alıyor.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, dolar borcu ve alacağı olan (A) ve (B) şirketleriyle ilgili birer örnek verelim.

DÖVİZ ALACAĞI OLAN

(A) Anonim şirketinin 10 milyon dolar senetli alacağı vardır.
1 Ekim 2013’te dolar kuru 2.0102 TL
31 Aralık 2013’te dolar kuru 2.1304 TL.
Bu durumda;
- 1 Ekim’de TL karşılığı 20 milyon 102 bin TL olan alacağın,
- 31 Aralık’ta TL karşılığı 21 milyon 304 bin TL oluyor.
- Aradaki fark ise 1 milyon 202 bin TL.
Böyle olunca (A) şirketi, 10 milyon dolar alacağı aynen durduğu halde, 1 milyon 202 bin TL kazanmış kabul ediliyor. Ekim-Aralık üç aylık döneminin geçici vergisi olarak 14 Şubat 2014 tarihine kadar bu kazancını da beyan edip, 17 Şubat 2014 akşamına kadar yüzde 20 vergisini ödemesi isteniyor.
Dolar kuru yükseldikçe, (A) şirketi “tahsil etmediği alacak” için vergi ödemeye devam edecek!

DÖVİZ BORCU OLAN

(B) Anonim şirketinin 10 milyon dolar borcu vardır.
Yukarıdaki hesaplamaya göre, borcu TL cinsinden 1 milyon 202 bin TL artmış olacak.
Bu tutarı “kur farkı 
gideri” olarak, diğer gelirlerinden indirecek. Sonuçta daha az veya (duruma göre) hiç vergi ödemeyecek.
İster inanın ister inanmayın ilgili yasalar ve uygulama böyle!

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 15.01.2014)

GÜNDEM