BASINDAN YAZILAR
Torba Yasada Unutulan Ek/6 Çalışanına Geçici İş Göremezlik Ödemesi Çıkmıyor/Emirdağ'lı Sigortalı Sosyal Güvenlik Müşavirine Danışmaması Pahalıya Patlamış / Vedat İlki - MuhasebeTR

Torba Yasada Unutulan Ek/6 Çalışanına Geçici İş Göremezlik Ödemesi Çıkmıyor/Emirdağ'lı Sigortalı Sosyal Güvenlik Müşavirine Danışmaması Pahalıya Patlamış / Vedat İlki

 Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30 gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.

Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının% 32,5’i oranında prim öderlerBu prim oranının % 20’si malullükyaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir. İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşer.

 

Şoförler ve sanatçılara iş kazası uygulaması yok

Ayda 10 günden az çalıştıkları ihbar edilen sürücü ve sanatçılardan işkazası meslek hastalığı primi alınmamaktadır. Yani, taksi sürücücü veya dizi-film sanatçısı iş kazası geçirirse ölse bile ne kendisi ne de yakınları iş kazası uygulamasından yararlanamayacaklardır. Bu sebeple bu madde Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi temel sosyal güvenlik haklarını da ihlal eder cinstendir.

 

 

YENİ TORBA YASA DÜZENLEMESİNDE EK/6 KAPSAMINDA ÇALIŞANA İŞ KAZASI,MESLEK HASTALIĞI,ANALIK VE HASTALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ OLMAYACAKTIR.KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİMİ ÖDEMEDİKLERİ İÇİN,VEFAT YADA SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNDA GELİR BAĞLANMAYACAKTIR.

 

BU UYGULAMA DA NORM STANDART BİRLİĞİNE AYKIRIDIR.

 

**

EMİRDAĞ'LI SİGORTALI SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNE DANIŞMAMASI PAHALIYA PATLAMIŞ

 

Afyonkarahisar’ın ilçesi olan Emirdağ’da yaşayan Abdullah Dağcı adlı vatandaşımız SGK emeklilik için başvurduğunda karşısına çıkan Bağ-Kur prim borcu ile şok olmuştur.

Bu da bize vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Dünyasına hakim olmadıkları için bakın emeklilik günü yaklaştığında sürpriz sonuçlar ile karşılaşıyorlar.

 

Oysa bu işlemleri yapmadan önce Sosyal Güvenlik Müşavirinden destek almış olması halinde işlemleri istediği doğrultusunda planlanacaktı.

 

Olayların başlangıcı;

 

"Bundan 4 yıl önce  Devlet Demiryollarında 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olmak için SGK'una  başvurdum. SGK'dan bana, 'Yaştan dolayı emekli olmana daha 4 yıl var' dediler. Ben de bu 4 yıllık süre içerisinde geçimimi sağlamak için ilçe merkezinde havlu, çay bardağı, bazen de dondurma sattım.’’

 

 

Bir gün  Vergi Dairesi'nden memurlar yanıma gelerek, "Seni basit usulde vergi mükellefi yapalım, kaçak çalışmazsın' dediler. Ben de, 'Tamam' dedim ama demez olaydım. Meğer ben basit usul adı altında vergi mükellefi olmuşum ve o zamandan bu yana Bağ-Kur'a borçlanmışım.

 

Burada vatandaşımız öncelikle emekli planlaması yönünden ne zaman emekli olacağını net bilmiyor,SGK kendisine hizmet ve diğer şartları doldurduğunu emekli olmak için yaş şartını tamamlaması gerektiğini söylediğinde ,geçim sıkıntısı nedeni ile ticaret yapsa da Bağ-Kur kapsamına alınacağının farkında değil.

 

Oysa işin bir ayağı da 2829 sayılı Kanun ile emeklilik şartlarının değişeceğinin de farkında değil,oysa son yedi yıl hesabında 1260 günden fazla Bağ-Kur kapsamına girdiğinde hem emekli olacağı aylık düşecek hem de emeklilik statüsü farklı olacaktır.

 

Sosyal Güvenlik Müşavirine danışmış olsaydı, en azından ticaret hayatına eşi devam eder idi kendisi de ona yardımcı olur , 5510 göre Eşinin yanında ücret almadan çalıştığı için sigorta kapsamına da alınmayacaktı.

Eşi de vergiden muaf ev kadınlığından dolayı düşük prim ödeyerek sigortalılık süresi de kazanacaktı.

 

Şimdi bu durumda kurtuluş yolu var mı?

 

Sigortalı 2829 sayılı Kanununa göre Hizmet Birleştirmeye zorlanamaz.

 

Bunun içinde önce SGK emekliliğe müracaat edeceksin ,ret gelecek ardından dava açarak Hizmet Birleştirmeden imtina edeceksiniz.

 

Tüm bu işlemler başınıza gelmeden ,eyvah eyvah demeden önce ‘’SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ’’ yardımı almanız gerekir.

 

 

Not:Torba yasada bu konuda düzenleme olması halinde 4 yıl ve yukarı prim borçlarını sildirmek suretiyle dava açılmadan emekli olma yolu da açılacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 15.01.2014)

GÜNDEM