BASINDAN YAZILAR
2014’te Asgari Ücretin Vergisi Arttı / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

2014’te Asgari Ücretin Vergisi Arttı / Şükrü Kızılot

 KİMSE farkında değil ama asgari ücretin gelir vergisi arttı.

 

Asgari ücretin vergi dışı bırakılacağı ve Anayasa’da bu yönde düzenleme yapılacağı şeklindeki açıklamalar gerçekleşmedi. 
Evli, üç çocuklu olan asgari ücretlinin gelir vergisi ödemeyeceği şeklindeki açıklama da yasa çıkmadığı için henüz gerçekleşmedi. Bu yönde bir düzenleme yapılırsa, eşi çalışmayan üç çocuklu asgari ücretlinin, günde 26 kuruş bir “vergi avantajı” olacak.

2014’TE VERGİ ARTTI

Öteden beri, asgari ücret yüzde 15 oranında gelir vergisine tabi tutuluyor.
2014’te ilginç bir durum ortaya çıktı. Aralık 2014’te alınacak olan asgari ücretin bir kısmı, yüzde 20 oranında vergilendirilecek. Başka bir anlatımla, Aralık 2014’te asgari ücretlinin eline geçecek aylık azalacak. Nedenine gelince, 2014 yılı gelir vergisi matrahı, ilk 6 ayda (910,35 x 6) = 5.462,10 TL, ikinci 6 ayda (963,90 x 6) = 5.783,40 TL. Böyle olunca toplam vergi matrahı 11.245,50 TL çıkıyor. 11 bin TL’yi aşan kısım da yüzde 20’lik dilime giriyor ve asgari ücretlinin Aralık 2014 aylığı 12,28 TL azalıyor!

YENİ VERGİ TARİFESİ

2014 yılında, ücret gelirleriyle ilgili vergi tarifesinde, küçük bir değişiklik oldu ve yeni bir tarife belirlendi.
2014 yılı ücret gelirlerine uygulanacak “Gelir Vergisi Tarifesi” Tablo-I’de gösterildiği gibi olacak. 
Tarifeden de fark edileceği gibi, ücret gelirlerinin toplam vergi matrahı 
11 bin TL’yi aşmadığı sürece (örneğin asgari ücretin vergisi), yüzde 15 oranında gelir vergisi hesaplanacak.

ÜCRETLİLERİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Sözcük anlamı itibariyle “asgari geçim indirimi” bireylerin insanca yaşayabilmeleri için gerekli olan asgari tutarın vergi dışı bırakılmasını ifade ediyor.
2014 yılından itibaren asgari ücretin yükseltilmesine bağlı olarak, ücretlinin kendisine, çalışmayan eşine ve çocuklarına uygulanan asgari geçim indirimi tutarı da arttı.
2014 yılında, ücretlilerin asgari geçim indirimi nedeniyle yararlanacakları aylık toplam vergi avantajı, 2013 yılı ile kıyaslamalı olarak Tablo-II’de gösterilmiştir.

ÜCRETLİLERİN BEYANNAME VERMESİ

2014 yılında ücretliler, önceki yıllarda olduğu gibi gelirlerinin tutarı ne olursa olsun tek işverenden aldıkları ücret nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi verme-yecekler.
Ancak, 2014 yılında birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birden sonraki işverenden aldıkları ücretin toplamı 27 bin lirayı aşanlar, tüm ücretlerini beyanname ile 
bildirip, ilave gelir vergisi ödeyecekler. Beyanname veren ücretliler; eşi, çocukları ve kendisinin eğitim giderleri ile sağlık giderlerini, bildirecekleri gelirden (gelirin yüzde 10’unu aşmayacak şekilde) indirebilecekler. (GVK Md.89)

YARIN: 2014 YILI VERGİ CEZALARI

 

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 09.01.2014)

GÜNDEM