BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliğinde Devlet Desteği Nasıl Olacak? / Barbaros Özcan - MuhasebeTR

İş Güvenliğinde Devlet Desteği Nasıl Olacak? / Barbaros Özcan

 Eğer  toplam   çalışan  sayısı 10’u geçseydi  destekten   yararlanamayacaktı . 10  çalışan  sayısının  tespitinde  varsa  alt  işverenlerde  çalışan  kişiler de göz önünde bulundurulacak.
 

6331 Sayılı  İş  Sağlığı  ve   Güvenliği  Yasası’nın yayımlandığı  günden  bugüne kadar  apartman  yöneticilerinin, berberlerin,  ayakkabı   tamircilerinin  yanı sıra küçük  esnafın  bundan böyle işyerlerinde doktor, hemşire  ve   iş   güvenliği   uzmanı   çalıştıracağı   hemen   her yerde   ve  herkesçe söylendi, yazıldı. Sanki berberler dükkânlarına doktor için bir sandalye daha koyacaklar gibi bir algı oluşturularak popülist bir yaklaşım  sergilendiğini düşünüyorum. Haliyle  konuya  uzak olan küçük  esnafı  bir telaş sarmış, bu  maliyete  katlanamayacağını düşünenler dükkânlarını kapatmayı bile göze almıştı.

İş  kazalarının  ülkemize   verdiği  tahribatın manevi  boyutu ,  konunun  maddi  boyutunu  gölgede bırakacak türdendir.         İş   güvenliğinde , 6331 Sayılı Kanun  ülkemiz  için çok önemlidir. Kanundaki  eksiklikleri , kusurları  veya   alt   yapıdaki   sorunları  da göz ardı edemeyiz tabi ki. Bu  konuyu  21.05. 2013   tarihli  yazımızda ele almıştık.  Sorunlar  tam  anlamı   ile  çözülebilmiş de değil. Kanun çok  kısa sürede  yürürlüğe girdi,  iş   güvenliği   uzman   ve   işyeri hekiminde  arz   talep  dengesi  dikkate  alınmadı, kanun üzerinde birkaç kez değişiklik  yapıldı , …vs.

6331 Sayılı Kanun’a dayanarak bugüne kadar birçok yönetmelik, tebliğ gibi  alt  mevzuat yayımlandı. Geçtiğimiz  günlerde  yazımızın başında belirttiğimiz  esnaf  için  yeni  bir düzenleme  yapıldı . Aslında bu düzenleme ilk yayımlanan yönetmelikler arasında  yer alsaydı  popülizm  yapılacak   alan  pek kalmazdı.

Türkiye   genelinde  10’dan az  çalışanı  bulunan tehlikeli  ve  çok tehlikeli  sınıfta   yer   alan  işyerleri  iş   güvenliği  açısından devlet tarafından  desteklenecek . Yani tehlikeli  veya  çok tehlikeli  sınıfta  olması şartı  ile  3  çalışanı  olan Gaziantep’teki  işyeri   ile  5  çalışanı  olan Kahramanmaraş’ta bir başka  işyeri  bulunan  esnafın   toplam   çalışan  sayısı 8 olarak  dikkate  alınacak  ve  devlet desteğinden  yararlanacaktır . Eğer  toplam   çalışan  sayısı 10’u geçseydi  destekten   yararlanamayacaktı . 10  çalışan  sayısının  tespitinde  varsa  alt  işverenlerde  çalışan  kişiler de göz önünde bulundurulacak.

Tehlikeli  sınıfta   yer   alan  bir  işyerine  kişi başı  günlük  asgari  ücretin   %1 ,4’ü, çok tehlikeli  sınıfta   yer   alan  bir  işyerine  kişi başı  günlük  asgari  ücretin   %1 ,6’sı  ödeme   yapılacaktır .  Dikkat çeken  husus  ödemenin  SGK’ya bildirilen topla SGK  gün  sayısı üzerinden  yapılmasıdır . Yani bu  kapsama  giren bir  işyerine  SGK’ya bildirilen ( aylık   prim   ve   hizmet   belgesi )  toplam   çalışma   gün  sayısı üzerinden  ödeme   yapılacak .

Hesaplanan   tutarlar  üçer  aylık  dönemler halinde dönemi  takip eden  ikinci  ayın  sonunda işverenlere  ödenecek .  Prim  borcu bulunan işverenlere  ödeme   yapılmayacak , borçlarından mahsup edilecektir.  Destekten   yararlanmak  için SGK’ya  başvuruda  bulunmak gerekiyor.  Ayrıca   aylık   prim   ve   hizmet   belgesinin   yasal   süresi  içinde SGK’ya bildirilmiş olması gerekiyor.

Kayıt dışı istihdam  ile   mücadele  burada da  uygulama   alanı  bulmuştur. Sigortasız işçi  çalıştırdığı   tespit  edilen işyerleri bu  desteklen  üç  yıl  boyunca  yararlanamayacaklar   ve  haksız olarak  yararlandıkları   süreler  için  yapılan   ödemeler  işverenlerden  yasal   faizi   ile   birlikte   geri alınacaktır .

(Kaynak: Rota Haber | 08.01.2014)

GÜNDEM