BASINDAN YAZILAR
İşçi ve Esnaf Emeklisi Bu Yılda Şoka Girdi Muhtaç Durumda Olanlar İçin Adres SYDV Olacak / Vedat İlki - MuhasebeTR

İşçi ve Esnaf Emeklisi Bu Yılda Şoka Girdi Muhtaç Durumda Olanlar İçin Adres SYDV Olacak / Vedat İlki

 Başımızın tacı dediğimiz işçi(tarım işçisi),esnaf(tarım esnafı) emeklisinin ,son yıllarda yüzü gülmediği gibi, 2014 yılında yapılan ilk altı ayın emekli aylık artışları ile bir kez daha yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkum edilmiştir.

5510 sayılı SS ve GSSK 55’inci maddesinde emekli zamları düzenlenmiştir. TÜİK tarafından açıklanan bu senenin zam oranı %3,27 olarak belirlenmiştir.

 

Bir kez daha norm standart birliği denilen kanununa göre işçi ve esnaf emeklisi memur emeklisi karşısında mağlup olmuştur.

 

Aslında memur emeklisi ve işçi/esnaf emeklisi arasında zam oranlamasında farklılık vardır.

 

Memur emeklisinin artış oranını sendika belirlerken ,işçi/esnaf emeklisinin sendikal bir oluşumu olmadığından yasal düzenleme ne derse o olmaktadır.

 

Burada elbette işçi/esnaf emeklisi için sivil toplum kuruluşu olan dernekleri ile sıkıntıları dile getirilmesine rağmen olumlu yönde bir adım atılmamış ,sadece kısıtlı düzenleme ile 2013 yılı Ocak ayından itibaren işçi emeklilerine intibak zammı yapılmıştır.

 

2008 Ekim öncesi emekli olan işçi 31,36 TL aylık zam alarak 990,81 TL emekli aylığı yükselmiştir.

 

Bağ-Kur esnaf aylığı ise 24,35 TL aylık zam alarak 769,32 TL olmuştur.

 

Bugün ülkemizde ağırlıklı maaş alan kesim asgari ücretten emekli olan işçiler,12 basamak düzeyinden emekli olan esnaflar ile doludur.

 

Tarım işçisi ve tarım bağ-kur zam oranları 15 TL ile 20 TL arasında kalmıştır.

 

2008 sonrası İşçi Emeklisi için 20 TL oranında artış vardır.

 

Asgari den prim ödeyenlerde 31 TL, Tavana yakın  prim ödeyenlerde ise 65 TL(ortalama) SSK için artış belirlenmiştir.

 

Bağ-Kur için 12 Basamak emekli esnaf için 25 TL,24 Basamak için 68 TL(ortalama) artış belirlenmiştir.

 

Tarım Bağ-Kur  düşük basamak 19 TL, yüksek basamak için 43 TL (ortalama) artış belirlenmiştir.

 

Oysa TÜİK enflasyon için hedef aldığı harcama kalemlerine baktığımızda gerçek satın alma kalemleri olup olmadığı tartışmaya açıktır.

 

Bugün yapılan zamlara baktığımızda SSK emeklisine Günlük 1 lira oranında zam verilmiştir.

 

Bağ-Kur için bu oran 1 Liranın altında kalmıştır.

 

Büyük çoğunluk asgari düzeyde emekli aylığı aldığından hayal kırıklığına uğramıştır.

 

Oysa memur emeklisi için 150 Lira dediğimiz zam oranı ile 5 Lira gibi günlük zam verilmiştir.

 

Bu oranlarda anayasa karşısında eşitlik olmadığını da görmekteyiz.

 

Sosyal Devlet ölçüsünden değerlendirdiğimizde işçi/esnaf emeklisi ikinci işte çalışmaya mahkum edilmiştir.

 

Kayıt altında çalışan işçi emeklisi SGDP etkisi emekli maaşlarına yansıtılmadığı gibi torba yasa da bu yönde düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

Esnaf emeklisinin sırtından paslı çivi olan SGDP %15 yüksek oranı ile can yakmaya devam etmektedir ,bu yönde de yapıcı bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

 

MUHTAÇ EMEKLİYE FAK-FUK-FON LAR ELİYLE YARDIM ETMEK ONLARI İNCİTİYOR

 

Yıllarca prim ödeyerek emekli olanlar aldıkları aylıklar ile geçinememeleri halinde SYDV aracılığı ile sosyal yardım alabiliyorlar.

 

Oysa bu yardım onları incitiyor.

 

Kısaca onlar da bu yardımın gerçek muhtaçların almasını istiyorlar.

 

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2.Maddesine eklenen fıkra ile düzenlemeye gidilmiştir.

 

''Ayrıca, kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmakla veya bu kuruluşlarca aylık veya gelir bağlanmış olmakla birlikte, Fon Kurulunca belirlenecek ölçütlere göre; hane içindeki kişi başına düşen geliri, onaltı yaşından büyükler için belirlenen aylık net asgari ücretin 1/3’ünden az olan kişilerden fakir ve muhtaç durumda bulunanlar da bu Kanun kapsamındadır''

 

Bu fıkra metnini açıklarsak;

 

1.)SSK,Bağ-Kur,Emekli Sandığı,Banka ve Borsa Sandıkları tabi olanlar yada emekli olanlar,

 

2.)Bu sosyal güvenlik kurumlarından aylık maaş yada iş kazası/meslek hastalığından dolayı gelir alanlar,

 

3.)Fon tarafından belirlenen kriter yada ölçütlere göre,

 

4.)Aynı hane de yaşayan kişi başına düşen geliri,

 

5.)16 yaşından büyüklere uygulanan AGİ hariç net asgari ücretin 1/3 tutarından az ise ,

 

6.)Bununla kalmayarak fakir ve muhtaç iseler,

 

Artık Fak Fuk Fon kapsamında değerlendirilecektir.

 

Bu zamlarla birlikte geçinemiyorsanız SYDV müracaat ederek yardım kapsamında değerlendirilirsiniz.

 

 

 

VEDAT İLKİ

 

Not:Unutmayalım, memur,işçi,esnaf emeklisinin bir çoğu açlık sınırı altında yaşam mücadelesi vermektedir.

Bunu da görmek isteyenler semt pazarlarını dolaşmalarını tavsiye ederim.

(Kaynak: Alitezel.com | 06.01.2014)

GÜNDEM