BASINDAN YAZILAR
Çalışan Üzerindeki Vergi Yükü 2014'te De Artmaya Devam Edecek / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışan Üzerindeki Vergi Yükü 2014'te De Artmaya Devam Edecek / Şevket Tezel

 Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiş bulunuyor.

 

11.000 TL'ye kadar % 15

 

27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20

 

60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL), fazlası % 27

 

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası % 35

oranında gelir vergisi tahsil edilecek.

 

Peki bu değişen matrahlar ne anlama geliyor? Hiçbir dilimdeki artış ve yeniden değerleme oranında ve ne de kamu ücretlilerine verilen zam kadar olmadığına göre üst vergi dilimlerine daha çabuk girilerek ücretlilerin gelirlerinin vergi yoluyla önceki yıllara göre daha fazla geri alınacağını gösteriyor.

 

Yıllar

Ocak Ayı Memur Maaş Katsayıları

Vergi Dilimleri*

2005'teki 20.000 TL'nin** maaş katsayılarıyla artmış hali

Artan brüt ücrete göre vergi

Verginin brüte oranı

15%

20%

27%

2005

0,0401

6.600

8.400

15.000

20.000

 

 

2006

0,04265

7.000

11.000

22.000

21.272

4.133,39

0,1943

2007

0,046985

7.500

11.500

24.000

23.434

4.622,16

0,1972

2008

0,049486

7.800

12.000

24.900

24.681

4.887,95

0,1980

2009

0,053505

8.700

13.300

28.000

26.686

5.230,16

0,1960

2010

0,057383

8.800

13.200

28.000

28.620

5.747,39

0,2008

2011

0,061954

9.400

13.600

30.000

30.900

6.262,93

0,2027

2012

0,066187

10.000

15.000

33.000

33.011

6.662,96

0,2018

2013

0,073737

10.700

15.300

34.000

36.777

7.574,67

0,2060

2014

0,076998

11.000

16.000

33.000

38.403

7928,81

0,2064

 

*: Esas aldığımız çalışana göre kullanılmayacağından %35'lik vergi dilimi göz ardı edilmiştir.

**: Yıllık gelir vergisi matrahıdır 

Evet, 2014 yılında önceki yıllardan farklı olarak memur maaş katsayısına değil de taban aylık katsayısına ayda 175 TL brüt eklenmiş olacaktır. Bu rakamın tabloyu etkileyeceği savunulsa bile bu etki işaret ettiğimi gerçeği doğrulamaktan başka işlev görmeyecektir. Zira ayda 175 TL'den yılda 2100 TL brüt eklenecek ise de bu miktar büyük çoğunluk için %20 veya %27'lik dilime girecek, %15 seviyesinde kalmayacaktır. Bu da brüt ücrete göre vergiyi artıran bir fonksiyon görecek, dolayısıyla verginin brüte oranı daha da artacaktır.Engelli vergi indiriminde artış sıfır

 

Engelli vergi indirimi tutarları da 2014 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiş bulunuyor. Buna göre yüzde 80 ve daha fazla sakatlık derecesi olan birinci derece sakatlar için 800 TL, yüzde 60-79 sakatlık oranındaki ikinci derece sakatlar için 400 TL, yüzde 40-59 arasında sakatlık derecesi olan üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak gelir vergisi matrahında her ay için indirim uygulanacak. Yani geçen yılki rakamların aynısı uygulanmaya devam edilecek.

 

 

 

 

 

Soru: 01.02.1963 doğumluyum. İlk işe girişim 01.02.2001, toplam SSK gün sayım 2 bin 838'dir. Doğum borçlanması durumum yok. Nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? G.TEMEL

 

Cevap: Sigortalılık başlangıcınızın geç olması nedeniyle SSK'lılıktan emekliliğiniz 4 bin 5000 günü doldurmak kaydıyla 01.02.2026'da mümkün olabilir. Ya da aralıksız 11,5 yıl çalışmaya veya prim ödemeye devam ederek 7 bin günün doldurunca da emekli olabilirsiniz. Oysa çoğu Bağ-Kur primi olmak üzere yedi sene daha prim ödeyerek 5 bin 400 günü tamamlarsanız Bağ-Kur sigortalılığından emekliliğiniz 01.02.2023'te gerçekleşir.

(Kaynak: Alitezel.com | 06.01.2014)

GÜNDEM