BASINDAN YAZILAR
2014 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu / Şevket Tezel - MuhasebeTR

2014 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Belli Oldu / Şevket Tezel

 Bilindiği gibi 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmede 2014 yılı için sadece taban aylıkta 175 TL zammın yanında enflasyon farkı verileceği de kararlaştırılmıştı.

3 Ocak 2014 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinde, 2013 Yılı Aralık ayında 2013 Yılı Haziran ayına göre %3,27 oranında artış gerçekleştiğği açkılanmış bulunuyor. Bahse konu Hakem Kurulu Kararı ile 2013 yılı ikinci altı aylık dönem için zammın yüzde 3 olarak kararlaştırılması nedeniyle katsayılara % 0,27 oranında zam uygulanacağı Maliye Bakanlığı'nca duyurulmuş bulunuyor. Bu artış ile 2014 yılı ilk yarısında memur maaş katsayısı 0,076998 , taban aylık katsayısı yüzde 1,205274 , yan ödeme katsayısı ise 0,024416 olarak uygulanacak. Yani memurlar, kamudaki sözleşmeli personel ile birlikte Emekli Sandığı emeklileri de bu oranda zam alacaklar. Ancak bilindiği üzere bu katsayılardan aylık ve taban aylık katsayıları sadece memurları ve memur emeklilerini etkilemekle kalmıyor, özel olsun kamu olsun tüm sektörlerde 4857 sayılı Kanuna tabi çalışan işçilerin kıdem tazminatını da etkiliyor.


Memur maaş katsayısı ve taban aylık katsayısının belli olmasıyla 4857 sayılı İş Kanununa tabi işçilerin kıdem tazminatı tavanı da belli oldu. Buna göre 2013 yılı ikinci altı aylık dönemde 3.254,44 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanının 30.06.2014 tarihine kadar kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılmış olan en az 1 kıdem yılına sahip işçilere her bir yıl için verilmek üzere azami 3.438,22 TL olarak uygulanması gerekiyor. Kıdem tazminatı her yıl için son brüt ücreti üzerinden bir aylık maaşı tutarında uygulanıyor. Tavanı aşan miktarda kıdem tazminatı ödenmesi fiilen mümkün ise de bu durumda fazla kısımdan gelir vergisi tarhiyatı yapılmasının göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Kıdem tazminatına esas olacak ücretin hesabında normal ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de göz önünde tutulması gerekiyor. Ücret, rutin ikramiye, sosyal yardım, yemek parası, sendika ücret farkları, yakıt parası gibi ücretler de kıdem tazminatı hesabına dahil oluyor. Kıdem tazminatına esas ücreti tavandan alt seviyede olanlar için tavanın bir önemi bulunmuyor. Örneğin, 30 günlük brüt ücreti tavan rakamından fazla olan bir işçiye sadece her yıl için tavan rakamı baz alınarak ödeme yapılması gerekiyor.

Son brüt ücret üzerinden hesaplanması gereken kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesintisi (Binde 7,59 oranında) yapılması gerekiyor.

Çeşitli statülerde 2013 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2014 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin 31/12/2013 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri önce %0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan sözleşme ücretlerine 175 TL ilave edilecek.

 

Mal bildirimine dikkat

Kamu personeli ve mal bildiriminde bulunması gereken diğer tüm kişilerin mal bildirmlerni yenilemeleri gereken asgari değişiklik miktarı olarak baz alınan “Genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı” da 1/1/2014 tarihi itibarıyla 3.316,40 TL olarak belirlenmiş bulunuyor.

(Kaynak: Alitezel.com | 04.01.2014)

GÜNDEM