BASINDAN YAZILAR
Vergi Davalarının Büyük Çoğunluğunu Mükellefler Kazanıyor Denebilir Mi? / Zeki Gündüz - MuhasebeTR

Vergi Davalarının Büyük Çoğunluğunu Mükellefler Kazanıyor Denebilir Mi? / Zeki Gündüz

 Değerli DÜNYA okurları, yanlış olduğunu düşündüğüm bir kanının, neden yanlış olduğunu anlatmaya çalışacağım.

Yandaki tablo 1 Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2012 faaliyet raporundan alındı. Bu tabloya göre bu dairenin mükelleflerinin açtığı davaların %71’i mükellefler lehine, %29’u vergi idaresi lehine sonuçlanmış.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2012 Faaliyet Raporu verilerine göre;

Türkiye genelinde mükellefler lehine sonuçlanma bazı yıllarda %90’lar seviyesine çıkmaktaydı. Ancak bu tabloya bakarak bir sonuca varmak ve davaların %70’i veya %90’ı mükellefler lehine sonuçlanıyor demek doğru değil.

Neden doğru değil?

Şimdi bu tabloya bakıp, bu verilere bakıp neden denmesin diyebilirsiniz. Ancak ne dediğimin daha kolay anlaşılabilmesi için aşağıdaki tabloya da bakmak lazım.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2012 Faaliyet raporu verilerine göre,

Tablo 2’den de görüleceği üzere 2012 yılında vergi idaresince yapılan tarhiyatların %95’i uzlaşma ile sonuçlanmış. Demek ki 2012 yılında yapılan tarhiyatların sadece %5’i yargıya taşınmış.

Uzlaşma öncesi rakamları dikkate almak gerekir

Bu konuda bir fikir yürütebilmek, sağlıklı değerlendirme yapabilmek için resmin tamamına bakmak gerekir. Uzlaşma ile sona eren tarhiyatlar da dikkate alındığında, tarhiyatların % olarak çok küçük bir bölümünün yargıya taşındığı açıktır.

Karar verirken resmin bütününe bakın

Bu nedenle bir tarhiyatla karşı karşıya kaldığınızda yargıya gidilse %90 kazanma şansı var gibi bir düşünceyle hareket etmeyin. Yargıya gidenler kendilerinin çok haklı olduğunu düşündükleri için uzlaşmayanlar. O nedenle de yargıda olumlu karar oranı doğal olarak daha yüksek.

tablo5-001.jpg

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 03.01.2014)

GÜNDEM