BASINDAN YAZILAR
İş Güvenliğinde Yeni Dönem Başlıyor / Resul Kurt - MuhasebeTR

İş Güvenliğinde Yeni Dönem Başlıyor / Resul Kurt

 Bir yılı aşkın bir süreden bu yana iş sağlığı ve güvenliğindeki yenilikleri yazıyoruz. Hem çalışanlar ve hem de işverenler için iş sağlığı ve güvenliğine uyumlu çalışma çok önemli.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının temel nedeni iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmamasından kaynaklanıyor. İş güvenliğinde uğradığımız maddi ve manevi kayıpları azaltmak, çalışanların sağlığını ve yaşamlarını tehdit edecek tehlikeleri ortadan kaldırmak için öncelikle tüm işyerlerinde risk değerlendirme raporlarının hazırlanması gerekiyor. Bu yükümlülük kişi sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerini kapsamaktadır.

6331 sayılı Kanunla getirilen yükümlülükler

- İş güvenliği uzmanı istihdam edilmesi veya OSGB’lerden hizmet alınması, 

- İşyeri hekimi istihdam edilmesi veya OSGB’lerden hizmet alınması,

- Diğer sağlık personeli görevlendirilmesi veya OSGB’lerden hizmet alınması,

- Risk değerlendirmesi yaptırılması,

- Acil durum planının hazırlanması,

- Acil durum ekiplerinin kurulması,

- Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi,

- Yıllık değerlendirme raporu ve yıllık çalışma planının hazırlanması,

- Periyodik kontrollerin ve tetkiklerin takibi,

- İş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm dokümanların hazırlanması,

- Kazan, Basınçlı Kaplar, Elektrikli Aletler, Jeneratör kontrol ve belgelendirmeleri yapılması,

- Kaldırma araçlarının fenni muayenesi,

- Basınçlı kapların fenni muayenesi,

- Ortam ölçümlerinin yaptırılması (Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili kontrol, ölçüm, muayene, inceleme ve araştırma çalışması yapılması), gürültü ve aydınlatma ölçümü, termal konfor ölçümü,

- Kişisel koruyucu donanım ihtiyaç tespiti,

- Kullanılan ekipman ve tezgahlar için çalışma talimatlarının hazırlanması,

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlara mesleki eğitim verilmesi,

- İlk Yardım Eğitimleri ve Sertifikaları Alınması,

- Yangın Eğitimleri ve Sertifikaları Alınması,

- 50 ve daha fazla işçi çalışan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulması,

- Çalışan temsilcisi atanması/seçilmesi,

- İş güvenliği malzemelerinin temini ve kullandırılması,

- Onaylı defter tutulması

gibi yükümlülükleri getirilmiştir. Bu yükümlülüklerden işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma veya OSGB’lerden hizmet alma yükümlülüğü işyerinde çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise 01.01.2013 tarihinden itibaren başlamıştı.

50 kişinin altında işçi çalıştıran işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalıştırma veya OSGB’lerden hizmet alma yükümlülüğü tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde 01.01.2014 ve az tehlikeli işyerlerinde ise 01.07.2014 tarihinden itibaren başlayacak. Diğer yükümlülükler ise 01.01.2013 tarihinde başlamış olduğu için yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor.

İşçi başına destek var

İş Kazası ve meslek hastalıklarının ağırlıklı özellikle 10 kişiden az işçi çalıştıran iş yerlerinde meydana gelmesi ve aynı zamanda da bu iş yerlerinin ekonomik güçlerinin iş güvenliği hizmetlerine ulaşma noktasında yetersiz kalması nedeniyle devlet desteği öngörülmüştür.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan 9 ve daha az işçi çalıştırılan iş yerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının (asgari ücretin) günlük tutarının tehlikeli işyerlerinde yüzde 1.4 ve çok tehlikeli iş yerlerinde yüzde 1.6’sıdır.

Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, yukarıda belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecek.

(Kaynak: Star Gazetesi | 02.01.2014)

GÜNDEM