BASINDAN YAZILAR
2013’te Gayrimenkul Alan ve Satanlar Aman Dikkat / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

2013’te Gayrimenkul Alan ve Satanlar Aman Dikkat / Şükrü Kızılot

 2013 yılı içinde ev, büro, dükkân, arsa ya da arazi alan veya satanlar; aman dikkat!

 

 

 

Aldığınız gayrimenkulle ilgili bazı yükümlülükleriniz var.

Onları sakın atlamayın.

 

GAYRİMENKUL ALANLAR

 

1. Emlak Vergisi Bildirimi:

2013 yılı içinde alınan gayrimenkuller için, 31 Aralık 2013 tarihine kadar, ilgili belediyeye “emlak vergisi bildirimi” verilmesi gerekiyor.

2013’ün son üç ayı içinde yani Ekim, Kasım veya Aralık ayı içinde satın alınan gayrimenkuller için “satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde” örneğin 15 Kasım 2013’de alanın, 15 Şubat 2014 tarihine kadar ilgili belediyeye “emlak vergisi bildirimi” vermesi gerekiyor.

“Eyvah 2013’ün emlak vergisini unuttum” demeyin. 2013 vergisinin tamamını, size gayrimenkulü satanın ödemesi gerekiyor.

2. Emekli, İşsiz, Ev Hanımı ve Engelliler:

2013 yılında brüt alanı 200 m2’yi aşmayan bir konut alan ve başka bir konutu bulunmayan; emekli, işsiz, ev hanımı ve engellilerin, ilgili belediyeye başvurarak, durumlarını belirten bir formu düzenleyip vermeleri gerekiyor.

Bu formu vermelerine bağlı olarak, 2014 yılında söz konusu konut için emlak vergisi ödemeyecekler.

 

GAYRİMENKUL SATANLAR

 

1. Emlak Vergisi Yönünden:

2013 yılında gayrimenkul satanların, ilgili belediyeye bu durumu bir dilekçe ile bildirmelerinde yarar var. Böylelikle, sattıkları gayrimenkul nedeniyle izleyen yıllarda emlak vergisine muhatap olma ihtimali ortadan kalkar.

2. Gelir Vergisi Yönünden:

a) Değer Artışı Kazancı:

2013 yılında satılan gayrimenkul, iktisap (edinme) tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkartılmışsa, bundan doğan kazanç 1-25 Mart 2014’de yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecek (GVK Mük. Md.80/6).

b) Ticari Kazanç:

Gayrimenkul alım-satım işleriyle “devamlı olarak” uğraşılması, “ticari kazanç” olarak nitelendirilmektedir. Maliye, yıl içinde birden fazla ya da arka arkaya iki yılda en az birer gayrimenkul satılmasını “devamlılık” olarak nitelendiriyor (GVK. Md.37/4).

Aynı şekilde, arsasını kat karşılığı müteahhide verenlerin, edindikleri gayrimenkulü elden çıkartmalarında da duruma göre yukarıdaki (a) veya (b) bentlerinden biri uygulanıyor.

Hemen belirtelim, ivazsız (yani miras veya bağış) yolu ile edinilen gayrimenkullerin elden çıkartılmasında, 5 yıllık süre dolmasa bile, “değer artışı kazancı” söz konusu olmuyor (GVK Mük.Md.80/6 parantez içi hüküm. Ayrıca Bkz. 25 Mart 2011 tarih ve GVK-76/2011-2 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri, www.yaklasim.com).

3. Kurumlar Vergisi ve KDV Yönünden:

a) Kurumlar Vergisi:

Gayrimenkul ticareti ve kiralamasıyla uğraşanların dışında kalan kurumlar (örneğin anonim veya limited şirketler), en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan gayrimenkulleri elden çıkardıklarında, bundan doğan kazancın yüzde 75’lik kısmı Kurumlar Vergisi’nden istisna tutuluyor (Ayrıntı için Bkz. KVK Md.5/e).

b) KDV:

Gayrimenkul ticaretiyle uğraşanların dışında kalan kurumların, “en az iki tam yıl” süreyle aktifinde kayıtlı gayrimenkulleri elden çıkarmaları, KDV’den istisna (KDV Kanunu 

Md.17/4-r).

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 26.12.2013)

GÜNDEM