BASINDAN YAZILAR
Tüp Bebekte SGK Üç Denemenin Parasını Ödeyecek / Cem Kılıç - MuhasebeTR

Tüp Bebekte SGK Üç Denemenin Parasını Ödeyecek / Cem Kılıç

 SORU: Eşim ve ben sigortalı olarak çalışıyoruz. Benim toplamda 2000 güne yakın primim birikti. Tüp bebek tedavisi yaptırırsak SGK karşılayacak deniyor doğru mu? - AYFER İNCE
CEVAP: Evet. Sigortalı kadının veya sigortalı erkeğin karısının tüp bebek istekleri SGK tarafından en fazla 2 denemeyle sınırlı olmak kaydıyla karşılanmakta. Ancak birtakım koşullar var:
- Yardımcı üreme yöntemiyle çocuk sahibi olunabileceğinin sağlık kurulu tarafından tıbben mümkün görülmesi.
-23-39 yaş arasında olmak.
-En az beş yıl genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması. (İki koşul birlikte.)
-En az 3 yıl resmi evli olmak.
-Tüp merkeziyle SGK sözleşmesi.
-Kadın ya da erkeğin 2. evlilikleri ise 1. evlilikten çocuklarının olmaması.

Tüp bebek tedavisinde, ilk denemede sigortalıdan % 25, ikincide % 30 katılım payı alınıyor. Kadın istihdam paketinde, halen iki olan deneme sayısı üçe çıkarılacak. Ayrıca tedavi için alınacak katılım payı da yüzde 15’e çekilecek.

 

Sigortanın yatmadığı sonradan öğrenilirse

SORU: Sigortalı olarak Mayıs 1989’da işe başladım. Hiç sigortam ödenmemiş. Bu atölyede yaklaşık olarak 10 yıl çalıştım. Emeklilik yaklaşınca internetten baktım, eski işyerimde sigortam görünmüyor. Ne yapabilirim? - YAŞAR ÖZKAN
CEVAP: 1989 yılında çalışmaya başladığınız işyerinde 10 yıl çalıştıktan sonra 1999’de işten ayrıldığınız anlaşılıyor.
Sizin durumunuzda olanlar için iki farklı husus var. İlk olarak, eğer işyeri, işe girişinizi kuruma bildirmiş ancak çalışma süresini bildirmemişse, iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp, mahkemede kuruma bildirilmeyen çalışmanızı şahit veya belgeyle ispatlamanız halinde, günlerinizi yargı yoluyla kazanabilirsiniz.
İkinci olarak, işyeri, işe girişinizi de kuruma bildirmemişse, işten ayrıldığınız tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açmadığınız için hakkınız zamanaşımına uğradığından, bugün için yapacağınız bir işlem bulunmuyor.

 

İsteğe bağlı sigortalı dul aylığı alabilir mi?

SORU: Eşimi geçen yıl kaybettim. Dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olursam şu anda aldığım dul maaşım kesilir mi? -DÖNDÜ SAĞLAM
CEVAP: Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından aylık almalarına engel değildir. İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

 

Ücret alacaklarında zaman aşımı 5 yıl

SORU: Temmuz 2006 ile Eylül 2012 tarihleri arasında özel sektöre ait bir işyerinde çalıştım. Ayrılırken işveren 3 aylığım ve satışlardan hak etiğim primlerimi ödemedi. Dava açabilir miyim? - Mustafa Kuru
CEVAP: 4857 sayılı İş Kanunu’nun 33. maddesinin son fıkrasında, ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıl olarak belirlenmiştir.
Kanunun bu maddesine dayanarak, ücret ve ücret sayılan diğer işçilik haklarınız için, sözkonusu ücret alacaklarınızı hak ettiğiniz tarihten itibaren beş yıl içinde dava açabilirsiniz.

(Kaynak: Milliyet Gazetesi | 19.12.2013)

GÜNDEM