BASINDAN YAZILAR
Tüketiciyi Koruma Kanunu Yenilendi / Osman Arıoğlu - MuhasebeTR

Tüketiciyi Koruma Kanunu Yenilendi / Osman Arıoğlu

 Türkiye’nin 1995 yılından bu yana tüketici haklarının korunmasına yönelik bir kanunu var. 4077 sayılı bu kanunda 2003 yılında kapsamlı değişikliklere gidildi. AB standartlarına uygun yeni 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Kanun yayımından 6 ay sonra 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek.
Geçtiğimiz hafta Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantı ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı kanuna ilişkin öne çıkan konuları ekonomi gazetecileri ile paylaştı.
Getirilen bazı önemli yeni düzenlemeler
Kanunla getirilen en önemli yeniliklerden biri, ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarda, malın ayıplı olmadığını ispat satıcıya yüklenmiştir. Ayıp, ağır kusur veya hile ile gizlenmişse o zaman malın ayıplı olduğunun ileri sürülmesinde zamanaşımı olmayacaktır. Bu durumda tüketici sözleşmeden dönebileceği gibi ayıp oranında bedelden indirim isteyebilecek, bedelsiz tamir talep edebilecek veya malın ayıpsızı ile değiştirilmesini talep edebilecektir.
Kalan vadesi 36 ayı geçmeyen konut finansmanı kredilerinde erken ödeme istenilmesi halinde bankalarca talep edilen erken ödeme komisyonu kapatılacak tutarın yüzde 1’ini geçemeyecek. Daha önce erken ödemelerde bankalar yüzde 2’ye kadar komisyon alabiliyorlardı. Yeni düzenleme ile vadeye göre getirilen bir sınırlama söz konusu oluyor.
Yapı ruhsatı almadan maketten konut satış sözleşmesi yapılamayacak. Bakanlıkça belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projelerde yapı tamamlama sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Bu suretle giderek risk oluşturmaya başlayan konut satışlarına yönelik daha sağlıklı bir sistem kurulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca daha önceki kanuna göre 30 ay olan konut teslim süresi 36 aya çıkarılmaktadır. Elbette getirilen bu tamamlama sigortasının inşaat maliyetlerine etkisi olacaktır. Bunun için Bakanlıkça belirlenecek büyüklüğün en azından biraz geniş tutulması halinde bu yük fazla etkili olmayacaktır. Üstelik, yapı ruhsatı alınmış ve konut satışlarına da ilaveten olumlu yönde etki edebilecektir.
Elektrik, su, doğalgaz, internet, telefon gibi aboneliklerde sözleşme süresi bir yılı aşıyorsa tüketicinin vazgeçme hakkı söz konusudur. Bu durumda tüketicinin aboneliği iptal talebi zamanında yerine getirilmeyen durumlarda kullanılmış olsa dahi tüketiciden bir bedel talep edilemeyeceği hükmü yeni getirilmektedir. Ayrıca sözleşme feshinin abonelik oluşturulmasına yönelik şartlara göre daha ağır şarta bağlanması da yasaklanmaktadır. Bu hükümlerle, abonelik iptallerinde sıkça karşılaşılan ve genel olarak da abonelikten vazgeçmeyi zorlaştırma amacına dönük düzenlemelerin önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
İndirimli satış uygulamasını süre ve şekil yönünden disipline edici düzenlemeler yapılmak suretiyle önceden yüksek fiyat yazılarak yıl boyu indirim yapılıyor izlenimi verilmek suretiyle tüketicinin kandırılmasının engellenmesi hedeflenmiştir.
Örtülü reklam yapılması yasaklanırken, kuralları ikincil mevzuatta belirlenmek üzere marka ismi verilmek suretiyle de karşılaştırmalı reklam yapılmasına izin verilmektedir. Bence getirilen bu karşılaştırmalı reklam koşullarının çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Bu konuda AB ülkelerinde dahi firmalar arasında sıkça devam eden ihtilafların yaşandığı gözlenmektedir. Bu yeniliğin ülkemizdeki uygulama koşullarının çok titizlikle belirlenmesi gerekmektedir.
Radyo ve televizyon kuruluşlarına ayda 15 dakikadan az olmamak üzere tüketiciyi bilinçlendirici program yapma zorunluluğu getirilerek tüketiciyi bilinçlendirme meselesi kurumsal hale getirilmektedir.

(Kaynak: İto Gazetesi | 14.12.2013)

GÜNDEM