BASINDAN YAZILAR
Tebliğ Evrakının Teslimi / Engin Malay - MuhasebeTR

Tebliğ Evrakının Teslimi / Engin Malay

 Bu hafta, geçen hafta sizlerle paylaşmaya başladığımız “tebligat” konusun alt başlığı olan “tebliğ evrakının teslimi” ile konumuza devam edeceğiz.

Tebliğin hukuken geçerli olabilmesi için belirli bir prosedürden geçmesi gerekmektedir. Tebliğ alındı belgesi; tebliğin ne zaman nerede ve kim tarafından teslim alındığının ispatlandığı belgedir.

Tebliğ zarfının teslimi aşamasında, imza ve tarih çok önemli iki kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır.

Şimdi tebliğ evrakının teslimi aşamasında söz konusu kıstasları görelim:

Tebliğ Alındı Belgesine Tarih Yazılması

Tebliğ tarihi, bazı sürelerin başlangıcını, bazı sürelerin ise sonunu belirler.

Örneğin, dava açma süresinin başlaması veya tahakkuk zamanaşımının meydana gelip gelmediğinin belirlenmesi, tebliğ tarihine bakılarak karar verilmesi gereken bir husustur. Bu nedenle, tebliğ alındı belgesi üzerine yazılacak tarih eksiksiz ve titizlikle doldurulması gerekmektedir.

Tebliğ Alındı Belgesinin İmzalanması

Tebliğ yapıldığı kişiyi ve bu kişinin tebliğ zarfını aldığını gösteren işaret, zarfı alanın zarfa attığı imza olmaktadır. Alındı belgesine atılan imzanın özellikle ıslak imza olması gerekmektedir.

Böylece tebliğ zarfının alındığı ispatlanmış olmaktadır. Tebliği alan kişinin imza atacak kadar yazı yazamaması veya herhangi sebeple imza edemeyecek durumda bulunması halinde sol el başparmağı bastırılır. (VUK Md.105) Bu şekilde, tebliğ zarfının alındığı ispatlanmış olmaktadır.

Parmak basmanın imza gibi sonuçlar doğurabilmesi için; Parmak basma işleminin nedeni alındı belgesinde gösterilerek, komşularından bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri ya da bir zabıta memuru huzurunda işlem yapılır ve durum tebliğ alındısına (il muhabere) yazılarak tarih konur ve imzalanır. Ayrıca hazır bulunanlara da imzalatılır.

Konuya başka bir yönden yaklaşırsak; tebliğ yapılacak kişinin sol el başparmağının olmaması durumunda ne yapılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamakla birlikte; Tebligat Kanunu’nun 51. maddesi çerçevesinde aynı Kanunun 24. ve bu Kanuna bağlı olarak çıkartılan Tüzüğün 35. maddesine göre; tebliğ alan kişinin sol el başparmağı yoksa, aynı elin diğer bir parmağı, sol elin tamamen olmaması halinde sağ elin başparmağı, o da yoksa sağ elin diğer parmaklarından biri, ellerinin olmaması halinde, komşulardan bir kişi veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri ya da bir zabıta memuru huzurunda yapılıp, alındı üzerine şerh düşülüp taraflarca imzalatılması gerekir.

(Kaynak: Yenigün Gazetesi | 11.12.2013)

GÜNDEM