BASINDAN YAZILAR
'Çek'e Çapraz Denetim Geliyor - MuhasebeTR

'Çek'e Çapraz Denetim Geliyor

 Kredi Kayıt Bürosu'nda sistem yeterli olmayınca karşılıksız çeki önlemek için SGK devreye sokuldu. Bankadan çek isteyenin prim borcu olup olmadığına da bakılacak.

Bankalar karşılıksız çekteki artışı önlemek için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) görüş isteme kararı aldı. Bankadan çek isteyenin SGK kayıtlarında kara listede olup olmadığına bakılacak. SGK ise bankalar ve kurumlardan alacakların takibi amacıyla kişisel bilgi ve belge talep edebilecek.
SİGORTA KONTROLÜ
Bankalar ile kamu idareleri arasında yapılacak bilgi ve belge alınmasına yönelik yönetmelik yenilendi. Buna göre, bilgi ve belge istenirken ya da verilirken, devletin güvenliği, temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak haller, özel ve aile hayatının gizliliği, savunma haklarına ilişkin hükümler saklı tutulacak. Kurumca istenen bilgide özel yasadaki yasaklayıcı, sınırlayıcı hükümler dikkate alınmayacak. Yönetmeliğe göre, bankalar ve kamu idarelerinin işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığı kontrol edilecek. Bankalardan gerçek ve tüzel kişilere ait istenen bilgiler 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu gereğince sırrın ifşası kapsamında değerlendirilemeyecek. Bankacılık Kanunu'nda bankaların ortakları, yönetimi ve mensuplarının müşteriye ait sırların kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklanamayacağı hükmü yer alıyor.
SGK yetkilileri, "Çek isteyen kişinin prim borcu var mı yok mu buna bakacağız. Bizden giden bilgiye göre banka kişinin isteğini değerlendirecek" dedi.

(Kaynak: Sabah Gazetesi | 10.12.2013)

GÜNDEM