BASINDAN YAZILAR
Yarım Gün Yıllık İzin Nedir? / Vedat İlki - MuhasebeTR

Yarım Gün Yıllık İzin Nedir? / Vedat İlki

 Yazılarınızı takip ediyorum. İşyerimizde çalışanların 28.Ekim 2013 günü çalışma yapmayarak 29 Ekim tarihini birleştirmek suretiyle izin kullanmak istiyorlar.

Genel de 28.Ekim günü için ½ oranında yıllık izin talepleri var. Bu konuda yarım gün yıllık izin kullanma hakları var mıdır? İnsan Kaynakları

Yıllık İzin uygulaması 4857 sayılı kanunda yer verildiği gibi ,yönetmelik ile de ana hatları çizilmiştir.

Yıllık İzin Nasıl Hak Edilir:
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Yıllık İzin Süreleri:
İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi;
a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,
Az olamaz.
Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.
Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

4857/56.Maddesinde Yıllık İzin Bölünme Esasları Tanımlanmıştır:
Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin belirtilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. İşveren tarafından yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izne mahsup edilemez. İzin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz. İznini işyerinin kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçirecek olanlara istemde bulunmaları ve bu hususu belgelemeleri koşulu ile gidiş ve dönüşlerinde yolda geçecek süreleri karşılamak üzere işveren toplam dört güne kadar ücretsiz izin vermek zorundadır.

Karşılıklı olarak tarafların anlaşmaları halinde bu konuda işçilere yarım gün yıllık ücretli izin verilir.
Uygulamada genelde Bayram arifelerinde 1/2 gün çalışmayarak tam gün İzin kullanılması 1/2 gün içinde Yıllık İzin Kullanımından mahsuplaşma olduğunu görebiliriz.

Örneğin:

A(A.Ş) çalışanı Ayşe Hanım 14 gün Yıllık izin hakkı var iken işveren ile anlaşarak 10 gün+3,5 gün+0,5 gün de Dini yada Milli Bayram arifesinde kullanmak üzere anlaşabilir.

İdari Para Cezası Var mı?

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 237 TL.İPC vardır.

**

SİZDEN GELEN SORULARA CEVAPLAR

01/02/1966 yılında doğdum.10.06.1987 yılında SSK kapsamında sigortalı oldum. İki çocuğum için 1440 gün doğum borçlanması yaptım.4900 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olurum? Ayşe

10.06.1987 giriş tarihinize göre 20 yıl sigortalılık süresi ,44 yaş ,5225 gün ile emekli olursunuz.

Sizin için sigortalılık süresi ve yaş probleminiz yok.

325 gün kadar sigorta günü öderseniz emekli olursunuz.

**

01.03.1972 yılında doğdum. İlk defa 01.04.1987 yılında SSK oldum. Ne zaman emekli olurum? Nazım

15 yaşında SSK girişiniz ile 25 yıl sigortalılık süresi 50 yaşında 5375 gün ile emekli olacaksınız.

15 yıl 3600 gün ile 60 yaşında emekli olursunuz.

**

1956 doğumlu babam 1979 yılında Bağ-Kur statüsünden prim ödemesi var.2003 yılına kadar prim ödedi.

2003 yılından sonra işyerini kapatarak uzun yıllar çalışmadı.

SSK kapsamından 01.04.2011 yılında işçi statüsünden çalışıyor. Askerlik süresi olan 20 ayı borçlansak son yedi yıl hesabına girer mi? Neslihan

Babanızın askerlik borçlanması son yedi yıl hesabın da dikkate alınmayacaktır.

(Kaynak: Alitezel.com | 25.10.2013)

GÜNDEM