BASINDAN YAZILAR
Zuhal KIZILOT - İşçilere giyim eşyası almanın avantajı - MuhasebeTR

Zuhal KIZILOT - İşçilere giyim eşyası almanın avantajı

İşyerinde çalışan işçilere, giyim eşyası almanın, işletme sahibi yönünden, çok sayıda avantajı var. Birincisini tahmin ediyorsunuz, çalışanlar uyumlu ve şık bir kıyafet giymiş olacaklar. Göze hoş gelen bir görüntü sergileyecekler. Sonuçta çalışanlarınız da sizi temsil ediyor. İkinci avantajına gelince, işçilere verilen giyim eşyaları, Gelir Vergisi’ne ve KDV’ye tabi değil. Üçüncü avantaj ise sigorta primi yönünden.

İŞÇİLER VE GİYİM EŞYASI

İşçilere verilen giyim eşyaları, işin özelliğine göre değişiyor.

Örneğin; kara, hava ya da deniz taşımacılığı ile uğraşanların; kaptanlara, pilotlara, hosteslere, şoförlere, lokanta ve gazinoların garsonlara, komilere, bazı büyük şirketlerin bekçi, çaycı ve şoförlerine, seyahat acentalarının çalışanlarına, imalat işinde çalışanların işçilerine, tulum, iş elbisesi ve benzeri kıyafetleri, iş elbisesi olarak vermeleri mümkün.

İşyerleri, verilen kıyafetleri işyerinde giymeyi zorunlu kılıyor. İşçiler akşam işten ayrılırken, genellikle kıyafet değiştirip iş elbiselerini işyerinde bırakıyorlar.

GELİR VERGİSİ VE KDV

İşçilerle ilgili iş elbiselerini, Gelir Vergisi’nden müstesna tutan bir yasa hükmü var. Gelir Vergisi Kanunu’nun 27/2. maddesine göre, giyim eşyasının Gelir Vergisi’nden müstesna tutulabilmesi için aşağıdaki koşullar aranıyor:

1-
Giyim eşyası, hizmet erbabına verilmeli,

2- Giyim eşyası, işçiye, gördüğü işin gereği olarak verilmeli.

3- Giyim eşyası alınıp, işçiye verilmeli. Giyim eşyasının parası verilir ve ‘Git kendine kıyafet al’ denirse, bu ödeme vergiye tabi oluyor.

4- Giyim eşyası demirbaş niteliğinde olmalı ve işçi işten ayrılırken, kendisinden geri alınabilmeli.

Personele demirbaş olarak verilen giyim eşyası, KDV’ye de tabi değil.

SSK YÖNÜNDEN

Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77. maddesinin son fıkrasına göre; bazı ayni ödemeler, sigorta primine tabi tutulmuyor.

Bu maddenin, son fıkrasında yer alan bir hükme göre; ‘ayni yardımlar’ da sigorta primine tabi değil.

Ancak giyecek yardımının ‘nakit olarak’ yapılması durumunda, bu ödeme sigorta primine tabi tutuluyor.

Bu arada, elbisenin kumaş olarak verilip, dikiş parasının nakit olarak ödendiği durumlarda, ‘dikiş parası’ da sigorta primine tabi tutulmuyor.

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılan o ki işçilere alınan giyim eşyalarının, çok sayıda avantajları var.
 

(Kaynak: Star Gazetesi | 10.05.2007)

GÜNDEM