BASINDAN YAZILAR
E-Faturada Son 15 Gün - MuhasebeTR

E-Faturada Son 15 Gün

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile anonim ve limited şirketlerin elektronik fatura oluşturmalarına dair kanun 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenlemeye göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler ile zorunlu olmamasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için, yıllık 94 bin lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın yüzde 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli olan firmalar ve bu firmalar ile mal alışverişinde bulunan ticari kuruluşlar yasa kapsamına alındı. Yasa kapsamına alınıp alınmadığını bilmeyen firmaların kapsam dahilinde olup olmadıklarını mutlaka araştırmaları gerekiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Avukat Hilmi Özalp, “Ticari alacak davalarının en zayıf yanı; karşı taraf defterlerini mahkemede sunmadığı zaman davayı ispatlamak zor bir hal alıyordu fakat e-fatura uygulamasıyla birlikte evraklar yetkili birimlerden derhal temin edilebilecek ve mahkemeler daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilecek. Bu sayede birçok mağduriyette giderilmiş olacak. Özellikle fatura sahteciliği, sonradan fatura uydurmak ve ticari defter ile oynamak gibi usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla e-fatura sistemine geçildi" dedi.

Özalp şöyle devam etti: "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar kanun kapsamına alındı.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecekler."

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 14.08.2013)

GÜNDEM