BASINDAN YAZILAR
Kayıt Dışı Şirketi Elektrik Çarpacak - MuhasebeTR

Kayıt Dışı Şirketi Elektrik Çarpacak

Tedaş ve diğer elektrik şirketlerinden elektrik fatura bilgilerini isteyen Sosyal Güvenlik Kurumu 125 bin aboneyi mercek altına aldı. Firmaların SGK’da, vergi dairesinde kaydı olup olmadığı incelenecek. Vergi kaydı yaptırmayan firmaların elektrik ve doğalgazının kesilmesi gündeme gelebilecek.

 

 

Kayıt dışı faaliyet gösteren firmalar elektrik, doğalgaz gibi abonelikler üzerinden yakalanmaya çalışıyor. Bu çerçevede bir süre önce TEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik faturası bilgileri istendi. İlk fatura bilgileri geldi. 1 Ocak 2012 ile 15 Ağustos 2012 tarihleri arasındaki ilk işyeri abonelik bilgileri üzerinden 150 bin abonenin bilgisi Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildi. Gelen bilgilerden 125 bin adedidin sorgulamaya esas bilgileri içerdiği görüldü. Şimdi firmaların SGK’da, vergi dairesinde kaydı olup olmadığı incelenecek. Vergi kaydı yaptırmayan firmaların elektrik ve doğalgazının kesilmesi gündeme gelebilecek. 

8 AYLIK FATURALAR GELDİ

Kayıt dışı işyerlerinin kayıt altına alınması için doğalgaz, elektrik, su abonesi olan işyerlerinin Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işyeri verileri kullanarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları ile karşılaştırılmasına yönelik bir proje hazırlandı. Çalışmanın başında bilgiler istendi ancak alınan bilgilerin önemli bir kısmında farklı format olduğu ve işyerlerinde mükerrerlik olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine TEDAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerinden sadece 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ‘ilk işyeri’ abonelik bilgileri istendi. TEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketleri de 2012 yılının ilk 8 ayına ait yani 15 Ağustos 2012 tarihine kadar dönemi kapsayan ilk işyeri abonelik bilgilerini gönderdi. 

TEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım firmalarından 150 bin abone bilgisi geldi. Abonelere ait bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderildi. Gelen 150 bin abone bilgilerinin ilk incelemesinin ardından 125 bin adedidinin sorgulanması gerektiği kanaatine varıldı. Yetkililer, şimdi bu verileri sorgulamaya başladıklarını belirterek, edinilen ilk sonuçlarda gelen verilerin önemli bir bölümünde doğruluğunun ve geçerliliğinin sorunlu olduğunun görüldüğünü anlattılar. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu elektrik ve doğalgaz aboneliklerine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda paylaşılması amacıyla da çalışma başlattı. Böylece abone bilgileri daha çabuk SGK’ya gönderilerek değerlendirme süresi azaltılacak.

Zorunlu hale getirilmişti

2012 yılının son aylarında çıkarılan Vergi Usul Kanunu tebliği gereği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) lisans alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tüzel kişiliklerinin, elektrik ve doğalgaz abone ve tüketim bilgileriniMaliye Bakanlığı’na vermesi zorunlu hale getirilmişti. Vergi Usul Kanunu’nun ”Bilgi Verme” başlığını taşıyan 148’nci maddesinde ”Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığı’nın veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar” hükmünden dayanağını alan Tebliğe göre, abone bilgileri (mevcut, yeni tesis edilen, değişen veya kapanan abonelere ilişkin abonelik bilgileri) ile tüketim bilgilerinin elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesi zorunluluğu getirilmişti.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 13.08.2013)

GÜNDEM