BASINDAN YAZILAR
Emziren Kadın İşçinin Gece Çalışmasında Değişiklik - KEY'de Bir Seans Daha / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Emziren Kadın İşçinin Gece Çalışmasında Değişiklik - KEY'de Bir Seans Daha / Şevket Tezel

 4857 sayılı İş kanununun 78 inci maddesinin yürürlükten kaldırılıp 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yürürlüğe girmesiyle ilgili alt düzenlemelerde yapılan değişiklikler devam ediyor. Bunlardan on sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik de yenilenmiş olup 24.07.2013 tarihli RG’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunuyor. 

Yönetmelik ile meydana getirilen önemli değişiklik kadın çalışanların gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamayacakları oldu. Eski Yönetmelikte kadın işçilerin gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar çalıştırılamayacakları hükmü yine aynı biçimde bulunmasına karşın, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere bir yıl değil altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamayacakları hükmünü taşıyordu. 
Eski Yönetmeliğe göre emziren kadın işçilerde bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın SGK, sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde, bir yıla kadar uzatılırken yeni Yönetmelikte emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde bir yıl değil bu defa altı ay daha uzatılacağı hükmü getirilmiş oldu.

KEY’de Bir Seans Daha
Yılan hikâyesine dönen KEY ödemelerinde beş yıldan bu yana yapılmakta olan eklemeler ve düzeltmeler ve buna bağlı olarak ilave ödemeler de yapılmaya devam ediyor. Bu konuda 24.07.2013 tarihli ve 28717 sayılı RG’de yayımlanan 11 bin 747 kişilik ek liste ile ödemeler devam ettiriliyor. KEY’lerini hala alamamış olanlarwww.keyodemeleri.com web adresinden bu son ödemede kendilerine ait KEY ödemesi olup olmadığını öğrenebilecekler.


Soru: Emekli Sandığı’ndan emeklilik için şartlarını tamamlamış olan bir eczacı memurun. 12.01.1968 doğumluyum ve memuriyete 13.02.1989’dan beri memurum. Emekli olduktan sonra 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun tanıdığı hak ile birden fazla şirkette teknik kozmetik elemanı olarak kısmi süreli çalışmayı düşünüyorum. Size sormak istediğim soru sosyal güvenlik destek primi her bir şirket için şahsım adına ayrı ayrı ödenmeli mi? Ö.TAŞ

Cevap: Ayrı ayrı işyerlerindeki aylık kısmi çalışma süreniz ne olursa olsun her bir işyeri size vereceği ücretten SGDP kesintisi yapmak zorundadır. Toplamda aylık prime esas kazanç matrahınız prime esas kazanç matrahı tavanından (Halen 6639,75 Tl) fazla olan kısmın SGDP’sini (%7,5’lik kısmını)  geri alabilirsiniz. Aylık SGDP miktarı ise işyeri tehlike derecesine göre yüzde 1-6,5 (Eylül 2013 ayından itibaren fiks yüzde 2 olacak) arasındaki kısa vadeli prim kolları primine ek olarak yüzde 30 oranının eklenmesi ile bulunan oranın prime esas kazanç matrahına vurulması ile ortaya çıkar. Bu rakamın yüzde 7,5’u maşınızdan kesilecek, yüzde 22,5’u işverence üstlenilecek. Sözgelimi ayda beş gün çalıştığınız bir işyeri size bu beş gün için 1000 TL ücret verecek ise maaşınızdan 75 TL SGDP kesintisi yapacak ve toplamda 300 TL prim ödeyecek. 

(Kaynak: Alitezel.com | 25.07.2013)

GÜNDEM