BASINDAN YAZILAR
Krediden 14 Günde Cayana Ceza Yok - MuhasebeTR

Krediden 14 Günde Cayana Ceza Yok

 Komisyonda kabul edilen tasarıya göre tüketici, gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin kredi sözleşmesinden 14 gün içinde cayabilecek.

Tüketici haklarını yeniden düzenleyen Tüketiciyi Koruma Kanunu Tasarısı’nın Meclis’teki ilk adımı tamamlanarak TBMM Sanayi Komisyonu’nda kabul edildi. 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılında Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen tasarı tüketici kredileri ve kredi kartları ile ilgili sözleşmeler, kart üyelik aidatları, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, ayıplı malların iadesi, abonelik sözleşmeleri, reklamlar gibi birçok alanda, tüketici haklarını ve kanuna uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımları düzenliyor.
Bankalar, tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Gümrük Bakanlığı’nın görüşü alınarak, tüketiciyi koruyacak şekilde BDDK tarafından belirlenecek. Sözleşmelere istinaden tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgiler tüketiciye verilecek. Bilgilerin tüketiciye verildiğinin ispatı sözleşmeyi düzenleyene ait olacak.

Aidatsız kart çıkarılacak

Bankalar, tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü çıkarmak zorunda. Bu hükme aykırı hareket edenlere giderilmesi için bir ay süre verilecek. Aksi takdirde 5 milyon lira ceza verilecek. Belirli süreli kredi sözleşmesine ilişkin hesap açılması ve sadece kredi işlemleri yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin ücret veya masraf talep edilemeyecek.
Tasarıyla gelen düzenlemeler
Konut finansmanı sözleşmesi yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmayacak.
Tüketici, vadesinden önce kredisini kapatabilecek ve bu hallerde bankalar indirim yapacak.
Kredi veren, 20,000 lirayı aşan kredilerde erken ödeme tazminatı talep edebilir.
Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde vadesinden önce ödeme yapılırsa tüketiciden erken ödeme tazminatı alınacak.
Her türlü iletişim aracında sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasaklanıyor.
Tüketici, gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin kredi sözleşmesinden 14 gün içinde, taksitle satıştan 7 gün içinde cayabilecek.
6 ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde olduğu kabul edilecek. Malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya ait olacak.
Kapıdan satışlarda sözleşmeler, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulacak.
Satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; bina tamamlama sigortası yaptırması veya bakanlıkça belirlenen diğer teminat veya şartları sağlaması zorunlu olacak.
Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayabilecek.

(Kaynak: Radikal | 06.07.2013)

GÜNDEM