BASINDAN YAZILAR
Yeni Asgari Ücret Bazı Parametreleri Değiştirdi / Şükrü Kızılot - MuhasebeTR

Yeni Asgari Ücret Bazı Parametreleri Değiştirdi / Şükrü Kızılot

 1 Temmuz 2013’den itibaren asgari ücret değişti.

Buna bağlı olarak,  ele geçen net ücret, asgari ücretten yapılan kesintiler ve işverene olan maliyet değişti.
En iyisi sırasıyla açıklayalım.

ÜCRET VE KESİNTİLER

Asgari ücret, 16 yaşından büyük ve küçük olanlar için ayrı ayrı belirleniyor.
Konut kapıcılarından vergi kesilmediği için ellerine daha fazla para geçiyor. Asgari ücret, kesintiler ve işverene maliyeti, tabloda gösterilmiştir.

PRİME ESAS KAZANÇ

1 Ocak-30 Haziran 2013 döneminde, sigorta primi kesintisine esas alınacak aylık ücretin,
- Alt sınırı 16 yaşından büyükler için 1.021,50 TL; 16 yaşından küçükler için 877,50 TL
- Üst sınırı yaş ayrımı olmaksızın 6.639,90 TL
olacak. Buna göre, örneğin 10 bin TL aylık ücretin, 6.639,90 TL’si üzerinden sigorta primi kesilecek. Aşan kısımdan kesilmeyecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Ücretlilerin, 2013 yılına ilişkin “asgari geçim indirimi”, yılsonuna kadar 1 Ocak 2013’deki brüt asgari ücret tutarı olan 978,60 TL esas alınarak hesaplanacak.
Bu tutar; ücretli için 1 Ocak 2013’deki brüt asgari ücretin (yani 978,60 TL’nin) yüzde 50’si, çalışmayan eşi için yüzde 10’u olacak. Çocuklarda ise, birinci ve ikinci çocuğun her biri için asgari ücretin yüzde 7.5’i, üç ve devamında her çocuk için yüzde 5’i esas alınacak.

ÇIRAKLARIN VE ÖĞRENCİLERİN ÜCRETİ

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarına; aday çırak ve çıraklara ödenecek ücret, yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı olamıyor. Buna göre, 1 Temmuz - 3 Aralık 2013 döneminde;
- 16 yaşından büyüklere aylık 306,45 TL’den
- 16 yaşından küçüklere aylık 263,25 TL’den
az ücret ödenemeyecek.
İşletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek aylık ücret ise;
- 20 ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde aylık (net asgari ücretin % 30’u) 219,08 TL’den
- 20’den az personel çalıştıran işyerlerinde aylık (net asgari ücretin % 15’i) 109,54 TL’den az olamayacak.

BORÇLANMA PRİMLERİ

Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere, prim hesaplanmasına esas alınacak kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen tutar üzerinden, yüzde 32 oranında hesaplanıyor.
Buna göre, 1 Temmuz – 31 Temmuz 2013 döneminde yapılacak borçlanmada, her bir gün için ödenecek sigorta primi en az 10,90 TL, en fazla 70,83 TL olacak.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

Prime esas kazancın alt ve üst sınırları (yani 1.021,50 – 6.639,90 TL) arasında kalmak üzere, sigortalının belirlediği tutarın yüzde 32’si oranında prim ödeniyor.
Buna göre, 2013’ün ikinci yarısında en az 326,88 TL, en fazla 2.124,77 TL aylık prim ödenecek.

BAĞ-KUR (4/b’li) PRİMİ

Asgari ücret ile bunun 6,5 katı olan tavan, yani 1.021,50 – 6.639,90 TL arasında olmak üzere, beyan edilen tutar üzerinden ödenecek. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden daha az gelir beyan edemeyecekler.

DİĞERLERİ

Asgari ücretteki artışa bağlı olarak; idari para cezaları, genel sağlık sigortası primi ve sigorta primine tabi tutulmayan çocuk, aile ve yemek yardımları da arttı.

(Kaynak: Hürriyet Gazetesi | 01.07.2013)

GÜNDEM