BASINDAN YAZILAR
Sigortalı Nüfus, Yüzde 90'a Ulaşacak - MuhasebeTR

Sigortalı Nüfus, Yüzde 90'a Ulaşacak

 Türkiye'nin 2018 yılında sigorta kapsamındaki nüfus oranı hedefi yüzde 90 olarak belirlendi.

ANKARA - Türkiye'nin 2018 yılındaki sigorta kapsamındaki nüfus oranı yüzde 90 olarak belirlendi.

2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı'nda, sosyal güvenlik alanındaki gelişmelerle yeni hedeflere yer verildi.

Sosyal güvenliğe ilişkin reform çalışmaları çerçevesinde, sistemin kapsamının genişletilmesi, kaliteli hizmet sunumu ve sürdürülebilirliğinin temini yönünde ilerlemeler gerçekleştirildiği vurgulanırken, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemiyle de nüfusun tamamına yakınının kapsama alındığı belirtildi.

Sosyal sigortadan yoksunluğa yol açan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında toplumsal bilincin artırıldığı ve fiili denetim faaliyetlerinin yaygınlaştırıldığı ifade edilirken, bireysel emeklilik sistemi teşviklerinin de yeniden düzenlendiği ayrıca vergi teşviki yerine devlet katkısı uygulamasına geçildiği hatırlatıldı.

Düzenlemelerin etkisiyle 2006 yılında yüzde 77,9 olan sigortalı nüfus oranının 2012 yılı sonu itibarıyla yüzde 82,8'e ulaştığı bildirilirken, yüzde 47 olan kayıt dışı istihdam oranının ise 2012 yılında yüzde 39'a gerilediği ifade edildi.

Bu yıl, yüzde 84 düzeyinde olan sigortalı nüfus oranında 2018 hedefi ise yüzde 90 olarak açıklandı.

Tamamlayıcı emeklilik de hedef yüzde 18

Tamamlayıcı emeklilik diye bilinen bireysel emeklilik sistemlerinin payı da arttırılacak. Geçen yıl sonu itibariyle yüzde 6, şu anda da yüzde 7,5 olan bireysel emekliliğin payının 2018'de yüzde 18'e çıkması planlanıyor. Sosyal sigorta sistemindeki aktif-pasif oranı düşüklüğünün, nüfusun giderek yaşlanması ve kayıt dışı istihdamın yaygınlığı, sistemin mali sürdürülebilirliğini olumsuz yönde etkilediği vurgulanırken, aktif-pasif oranında 2018 hedef ise 2 belirlendi.

Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsayan, adil, kaliteli ve mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının temel amaç olduğu ifade edilen planda, bu alanda yapılacak politikalara da yer verildi.

Mevzuatta düzenleme yapılacak

Buna göre, sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayıplarına yol açan kayıt dışılıkla etkin mücadele kapsamında, denetime, koordinasyona, bilişim altyapısına ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek. Sosyal güvenlik mevzuatı, sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak. Kişileri sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler de azaltılacak.

Ayrıca, kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdar olmaları için iş ve işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarını tanımaları sağlanacak ve bu kanalların erişilebilirlikleri de
artırılacak. Aktif-pasif oranını ve aktüeryal dengeyi iyileştirmek amacıyla emekli aylığı hesaplamalarında kullanılan parametreler, kişilerin çalışma hayatında daha uzun süre kalmasını teşvik edecek şekilde düzenlenecek.

Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geri ödeme sistemi oluşturulacak. Geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin sağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı da teşvik edilecek.

(Kaynak: Dünya Gazetesi | 24.06.2013)

GÜNDEM