BASINDAN YAZILAR
Askere Giden Esnaf, Şirket Ortağının Sigortalılık Durumu / Vedat İlki - MuhasebeTR

Askere Giden Esnaf, Şirket Ortağının Sigortalılık Durumu / Vedat İlki

 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre TC vatandaşı olan erkekler askerlik ile yükümlü tutulmuştur.

Askerlik çağı her erkeğin esas nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göredir ve yirmi yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününden başlayarak 41 yaşına girdiği sene Ocak ayının birinci gününde bitmek üzere en çok  yirmibir sene sürer.

 

 

 

Askere alınan siviller, çalışma hayatında ortaya çıkan boşluk sürelerini fiilen çalışma olmadığı için sosyal güvenlik alanında emeklilik açısından değerlendirme adına o boşta geçen zorunlu süreleri borçlanma ile satın alarak fiili hizmet sürelerine saydırma hakları vardır.

 

 

 

Askere giden kişi şayet SSK’lı  ise işyeri ile hizmet akdi sonlandığı için ortada fiili çalışma olmadığından adına SGK prim ödenmeyecektir.

 

Oysa ,Esnaf yada Şirket ortağı Bağ-Kur sigortalısı askere alınırsa(Kısa, Uzun Dönem olarak) emekliliğini ilgilendiren primleri ödenecek midir?

 

1/10/2008 Öncesi;

 

1479 ve 2926 sayılı Kanunların yürürlük tarihleri 01.10.1972 ve 20.10.1983 olmasına rağmen, askerlik borçlanması yaparak hizmet kazanma imkânı yıllar sonra verilmiştir.

 

Esnaf ve Şirket Ortağı Bağ-Kur’lulara Askerlik Borçlanması 14.03.1985 tarihinde,Tarım Bağ-Kur’lulara ise 01.10.1999 yılından itibaren bu hak verilmiştir.

 

1/10/2008 öncesi Bağ-Kur’lular Kısmi Askerlik Borçlanması yapamaz iken,1/10/2008 sonrası Kısmi Borçlanma yapma hakkına sahip oldular.

 

Bağ-Kur kapsamında olup  esnaflık, tüccarlık, sanayicilik ya da şirket ortaklığı gibi faaliyetlerden dolayı sigortalı olan kişiler, sigortalı sayılmalarını gerektiren vergi mükellefiyeti ve şirket ortaklığı gibi kayıtları devam ederken, askere gittikleri takdirde Bağ-Kur sigortalılıkları sona erdirilmemekte ve devam ettirilmektedir. Vergi mükellefi ve şirket ortağı olan kişiler askere gittikleri takdirde, sivil hayattaki Bağ-Kur sigortalısı sayılmalarına esas olan meslekleri ya da işyerleri sona ermeyip kapanmamakta ve devam ettirilebilmektedir.

 

Bundan şunu çıkartıyoruz 1/10/2008 öncesi 4-1(b) kapsamında olup askere giden gelir vergisi yada şirket oda kayıtlarını sona erdirmeyenler  ya da sildirmeyenler sigortası devam etmiştir.

 

1/10/2008 öncesi bu uygulamada ince nokta şudur;

 

1479 sayılı Kanun kapsamındaki esnaf, tüccar, sanayici, şirket ortağı  kişilerin askerde iken sigortalılıkları devam etmesine rağmen, 2926 sayılı Kanun kapsamındaki tarım Bağ-Kur sigortalılarının askerlik yaptıkları dönemde ziraat odası ve kooperatif gibi yerlerde kayıtları olsa bile Bağ-Kur sigortalılıkları devam ettirilmemektedir.

 

1/10/2008 Sonrası;

 

5510 sayılı SS ve GSSK incelediğimizde 6.Maddesinde Sigortalı Sayılmayanlar Sayılmıştır.

 

d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri,

 

Burada özellikle 4-1(b) sigortalılar için özel bir ayrıma yer verilmemiştir.

 

İkincil mevzuat düzenlemeyi incelediğimizde;

 

SSİY 10.Maddesinde

 

ç)  Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmamıştır.

 

Bu durumda 4-1(b) bendi kapsamında olanlar;

 

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

 

b) Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

 

c) Kollektif şirketlerin ortakları,

 

ç) Limited şirketlerin ortakları,

 

d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

 

e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

 

f) Donatma iştirakleri ortakları,

 

g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

 

ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

 

sigortalı sayılırlar.

 

SONUÇ:

 

1/10/2008 Sonrası 4-1(b) kapsamında olanlar statülerinde değişiklik olmadığı sürece, vergi ve ticaret odaları kayıtları aktif oldukça askere gitseler bile sigortalılıkları devam edecektir.

 

Bu yönde SSİY 10/ç net bir şekilde sigortalılığın devamını onaylamıştır. Bundan dolayı askere gidilse bile prim ödeneceğinden boşluk oluşmayacağından askerlik borçlanmasına gerek olmayacaktır.

 

4-1(b) kapsamında olup askerliğini yedek subay olarak yapanlar için sadece okul süreleri için prim ödemeleri yeterli olup,4-1(c) geçen süreleri için 4-1(b) kapsamından prim ödemeyeceklerdir. Bu ayrıntıyı atlamamaları gerekmektedir.

(Kaynak: Alitezel.com | 06.06.2013)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Vergi Affı Rehberi (300 Soru - Cevap) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.GÜNDEM