BASINDAN YAZILAR
Zuhal KIZILOT - Şirketlerin gayrimenkul satışına vergi avantajı var - MuhasebeTR

Zuhal KIZILOT - Şirketlerin gayrimenkul satışına vergi avantajı var

Kurumlar Vergisi mükellefi olan şirketler, gayrimenkullerini sattıklarında, kazancın yüzde 75’i vergi dışı olabiliyor ve KDV’ye de tabi tutulmuyor.
Nasıl oluyor?
Vergi avantajından yararlanabilmek için aşağıdaki şartların bir arada olması gerekiyor:
1. En az iki tam yıl aktifte kayıtlı olmalı:
En az iki tam yıl aktifte kayıtlı gayrimenkulün satışı, KDV’den müstesna tutuluyor. (KDV Kanunu. Md.17/4-r).Daha açık bir anlatımla, alıcı hiç KDV ödemiyor.
2. Kurumlar Vergisi mükellefi olmalı:
İstisnadan, Kurumlar Vergisi mükellefleri yararlanabiliyor. Örneğin, bir anonim şirket ya da limited şirket, yukarıda belirtilen istisnadan yararlanabiliyor.
3. Gayrimenkul ticareti ile uğraşılmaması:
Gayrimenkul ticareti yapanlar, istisnadan yararlanamıyor. Örneğin, yap-satçı bir inşaat firması, istisnadan yararlanamıyor. Buna karşılık, bir turizm şirketi ya da ihracat şirketi veya yedek parça alım satımı yapan şirket, istisnadan yararlanabiliyor.
4. Gayrimenkulün satış yolu ile devri:
Satış dışındaki devir ve teslimler örneğin, bağışlama şeklindeki teslimler, istisnadan yararlanamıyor.
5. Satıştan doğan kazancın sermayeye eklenmesinin gerekmediği:
Kurumlar Vergisi istisnası, satışın yapıldığı dönemde uygulanıyor. Satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte ‘özel bir fon hesabında’ tutulmalı. Satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi de şart. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle, zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa (kayba) uğramış sayılıyor. Bu vergiler, cezası ve faizi ile birlikte isteniyor.
İstisna edilen kazancın, ‘sermayeye ilave’ dışında, beş yıl süre ile işletmeden çekilmesi ya da başka bir hesaba aktarılması mümkün değil.
Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda, gayrimenkulün satışından doğan kazancın, yüzde 75’i Kurumlar Vergisinden müstesna oluyor.
Yüzde 5 vergi
Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması durumunda, gayrimenkul satışından doğan kazancın, yüzde 5’i kadar Kurumlar Vergisi ödeniyor.

ÖRNEK: 3 Nisan 2005 Tarihinde şirketin aktifine giren ve 13 Nisan 2007 tarihinde satılan gayrimenkulün satışından, 1 milyon YTL kazanç sağlanmıştır.
Bu duruma göre, 1 milyon YTL’lik kazanç nedeniyle 50 bin YTL yani kazancın yüzde 5’i oranında, Kurumlar Vergisi ödenmiş olacak.
Satış ne zaman yapılırsa yapılsın örneğin üç yıl sonra da yapılsa, yüzde 100 KDV ve yüzde 75 Kurumlar Vergisi istisnası geçerli.
Gayrimenkullerini, bu avantajın farkında olmadan satan şirketlerin, Kurumlar Vergisinin tamamını, alıcıların da yüzde 18 KDV’yi ödemeleri kaçınılmaz oluyor.

(Kaynak: Star Gazetesi | 14.04.2007)

GÜNDEM