BASINDAN YAZILAR
Milyonlarca İşçiye Müjde - MuhasebeTR

Milyonlarca İşçiye Müjde

 İş akdi feshedilen işçi, artık mahkemede dava açmayacak
İl ve ilçelerde kurulacak İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvuracak. Adalet ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları, iş mahkemelerinde görülen iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve daha az masrafla çözümlenmesi için çalışma başlattı.

Buna göre, iş akdi feshedilen işçi, mahkemede dava açmayacak, il ve ilçelerde kurulacak İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvuracak. İlgili kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören tasarı taslağına göre, İş Mahkemeleri Kanunu’nun adı, “İş Mahkemeleri, İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri Kanunu” olarak değiştirilecek.

İşçi ve işveren arasında iş akdinden veya İş Kanunu’na dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesiyle görevli iş mahkemelerinin yanı sıra İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti de kurulacak. Tasarı taslağının gerekçesinde, iş mahkemelerinin, işe ade hakkıyla sosyal güvenlik alanındaki uyuşmazlıkların tek yargı yeri olarak belirlenmesinin, gerek iş mahkemelerinde gerekse temyiz merci olan Yargıtay’da olağanüstü iş yüküne neden olduğu belirtildi.

Hizmet Tespit Komisyonu

Taslağa göre, sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların davaya dönüşmeden SGK tarafından çözümünü sağlamak amacıyla SGK il müdürlükleri bünyesinde 5 kişiden oluşan ‘Hizmet Tespiti Komisyonu’ kurulacak. Sigortalıların çalışıp çalışmadığının, prim ödeme gün sayısı ve prime esas çalışma sürelerinin tespiti amacıyla oluşturulacak komisyon, sigortalının talebinin red veya kabulüne karar verecek.

5 kişilik heyet karar verecek

İş ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti,il ve ilçe merkezlerinde kurulacak. Heyetin başkanlığını, mülki idare amirinin, Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleriyle ilçe teşkilatı personelinden görevlendireceği uzman kişi yapacak. Heyet, başkan dahil 5 asıl, 4 yedek üyeden oluşacak ve üyelerin görev süresi 4 yıl olacak. Baro yönetimi de heyete bir üye verecek. En az 4 kişiyle toplanacak heyet, salt çoğunlukla karar alacak, üyeler çekimser oy kullanamayacak. Heyetin yetki alanı, bulunduğu il veya bir ya da belirlenen birden fazla ilçenin mülki hudutlarıyla sınırlı olacak. Miktar veya değeri 5 bin lirayı geçmeyen mal varlığına ilişkin uyuşmazlıklarda, Hakem Heyeti’ne başvuru zorunlu olacak. Heyet, başvuruya ilişkin kararını en geç 3 ay içinde verecek.

Madenciye kiloyla maaş!

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde teklif ettiği performansa dayalı yeni ücret sistemiyle işe yeni başlayacak madencilerin günlük ürettiği kömür arttıkça maaşlarının da yükselmesi planlanıyor.

Genel Maden İşçileri Sendikası’na teklif edilen yeni ücret politikasına göre, yeni istihdam edilecek madencilere, ürettikleri kömürün satış fiyatı üzerinden belli oranının ücret olarak verilmesi hedefleniyor.

Günlük ortalama 650 kilogram olan kişi başına üretimin 1.200 kilograma ulaşması durumunda, TTK’nın yıllık 500 milyon lirayı aşan zararının da azalması öngörülüyor.

Kişi başına günlük 650 kilogramlık üretim değerinin ton başına ortalama satış fiyatı 200 lirayla çarpılması sonucu çıkan rakamın yüzde 40’ı, üretim işçisine yevmiye olarak verilmesi teklif edilen ücret sistemiyle işçilere ilave olarak teşvik primi ödenmesi öneriliyor.

Sisteme göre, 650 kilogram üretimde 1.893 lira ücret alan bir madencinin maaşı, kömür üretimi 1.200 kilograma yükselmesi durumunda 2 bin 981 liraya, 1.500 kilogramda ise 3 bin 574 liraya yükselecek.

‘İş barışını bozabilir’ uyarısı

GENEL Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, maden işletmelerinde performans dendiğinde, primin akla geldiğini belirterek, şöyle konuştu: “Maden işçisinin yaşamının sürdürebileceği sabit bir ücret belirlenir, onun üzerine üretim artışına göre prim verilir. Üretim teşvik edilebilir. Performansa dayalı ücret politikası, yeni bir ücret sistemi anlamına geliyor. Bu sistemin, iş barışını bozarak verimliliği düşürmesinden endişe ediyoruz” dedi.

(Kaynak: paralimani.com | 08.05.2013)

GÜNDEM