BASINDAN YAZILAR
Çalışanın Vergi Yükü Artmaya Devam Ediyor / Şevket Tezel - MuhasebeTR

Çalışanın Vergi Yükü Artmaya Devam Ediyor / Şevket Tezel

 Asgari ücretten vergi alınmaması söylentileri söylenedursun, çalışanın ücretinde vergi yükü artmaya devam ediyor. 2005 yılından bu yana geçen süredeki verilerin esas alındığı aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere ücret gelirinde verginin brüte oranı yıllar geçtikçe artmış. Yine resmi verilerin yani memurun maaş katsayısındaki yıllık toplam artışların esas alındığı tablo bize gelir vergisindeki dilim artışlarının memur maaş katsayılarındaki artışın genel olarak altında kalmasından kaynaklanarak çalışanın ücretine giderek daha çok vergi isabet ettiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabloda esas alınan çalışan olarak gelir vergisi matrahı ortalama bir çalışan örneklenmiştir. Elbette asgari ücretten alınan vergi hep yüzde 15 olarak kalacak, yüksek ücretli çalışanların ise brüte göre vergileri daha yüksek çıkacaktır.   

 

Yıllar

Ocak Ayı Memur Maaş Katsayıları

Vergi Dilimleri*

2005'teki 20.000 TL'nin** maaş katsayılarıyla artmış hali

Artan brüt ücrete göre vergi

Verginin brüte oranı

15%

20%

27%

2005

0,0401

6.600

8.400

15.000

20.000

   

2006

0,04265

7.000

11.000

22.000

21.272

4.133,39

0,1943

2007

0,046985

7.500

11.500

24.000

23.434

4.622,16

0,1972

2008

0,049486

7.800

12.000

24.900

24.681

4.887,95

0,1980

2009

0,053505

8.700

13.300

28.000

26.686

5.230,16

0,1960

2010

0,057383

8.800

13.200

28.000

28.620

5.747,39

0,2008

2011

0,061954

9.400

13.600

30.000

30.900

6.262,93

0,2027

2012

0,066187

10.000

15.000

33.000

33.011

6.662,96

0,2018

2013

0,073737

10.700

15.300

34.000

36.777

7.574,67

0,2060

*: Esas alldığımız çalışana göre kullanılmayacağından %35'lik vergi dilimi göz ardı edilmiştr.

**: Yıllık gelir vergisi matrahıdır 

 

 

Oysa çalışanlar asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını yani bu miktara özgü olarak gelir vergisi alınmamasını bekliyor. Elbette bu vergi muafiyetinin hedefini bulması alınmayacak verginin çalışanın cebinde kalması halinde mümkün olabilir.

 

Çalışanın vergi yüküne bir artış da damga vergisi artışıyla getirilmiş bulunuyor. Zira 01.01.2012 tarihli RG’de yayımlanan 56 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralardan kesilecek damga vergisi diğer tüm damga vergileri gibi yüzde 15 zam görerek binde 6,6’dan binde 7,59’a yükseltilmiş bulunuyor.

 

Sakatlık (Yasal tabiriyle belirtiyorum) vergi indirimi tutarları da 2013 takvim yılında uygulanmak üzere yeniden belirlenmiş bulunuyor. Buna göre yüzde 80 ve daha fazla sakatlık derecesi olan birinci derece sakatlar için 800 TL, yüzde 60-79 sakatlık oranındaki ikinci derece sakatlar için 400 TL, yüzde 40-59 arasında sakatlık derecesi olan üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak gelir vergisi matrahında her ay için indirim uygulanacak.

 

 

Soru: 2007 yılından beri basit usule tabii vergi mükellefi olarak esnaflık yapıyorum. Bu geçen süre zarfında Bağ-Kur’a olan prim borçlarımı hiç ödeyemedim. Şimdi işimi devredip Bağ-Kur’dan çıkacağım. Bu durumda geriye dönük olan borçlarım iptal mi olur? Yoksa borcum devam eder mi? Y.ŞAHİN

 

Cevap: İşinizi devredip 4/b sigortalılığı (Bağ-Kur) kapsamından çıkarsanız bundan sonrası için Bağ-Kur mükellefiyetiniz olmaz. Devir tarihinize kadar olan Bağ-Kur sigortalılığınız iki şekilde olabilir. Birincisi eğer 01.10.2008 tarihinden önce Bağ-Kur’a kaydınız yok ise prim zorunluluğunuz 01.10.2008’den devir tarihinize kadar söz konusu olur. Şayet 01.10.2008’den önce Bağ-Kur’a kaydolmuşsanız prim yükümlülüğünüz 2007’deki vergi mükellefiyet tarihinizden devir tarihine kadar söz konusu olur.

(Kaynak: alitezel.com | 02.01.2013)

GÜNDEM