BASINDAN YAZILAR
Emekli İşverenler SGDP Affı Kanunu Bekliyor / Vedat İlki - MuhasebeTR

Emekli İşverenler SGDP Affı Kanunu Bekliyor / Vedat İlki

 SSK ,Bağ-Kur,Emekli Sandığı,Borsa ve Banka Sandıklarından emekli olanlar Ekonomiye can verme adına emekli olduktan sonra işyeri açtıklarında her ay emekli aylıklarından işveren olmalarından dolayı SGDP kesintisi kesilmeye başlanmıştır.

Kısacana sizlere bilgi verme adına SGDP ‘ye özet olarak değineceğim.

01/10/2008 Öncesi

Bağ-Kur Kapsamında çalışan 1479 sayılı Kanununa tabii olanlardan mülga Ek 20 nci maddesine göre Sosyal güvenlik Destek Primi;

1479 sayılı yasa kapsamında yaşlılık aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (l) numaralı bendinde belirtilen çalışmalarına devam edenlerin veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dahil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir.

1479 sayılı Kanunun dışında diğer kanunlarına göre(SSK,Emekli Sandığı,Banka ve Odalar,Borsalardan) yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24 üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanunun 50 nci maddesine göre belirlenen on ikinci gelir basamağının %10'u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler.

2004 yılında 5073 sayılı Kanunun 15’inci Maddesinde bu garabet uygulama hayata geçirilmiş oldu.

Bağ-Kur tarafından bu işin ciddiyeti anlatılmadığı için mağduriyetler 2010 yılından sonra ciddi rakamlar ile karşılarına çıkmaya başladı.

01/10/2008 sonrasında uygulama ;

 SS ve GSSKanun(5510) yürürlüğe girmesiyle birlikte Bağ-Kur(1479)Kanunun söz konusu ek 20 nci maddesi yürürlükte kaldırılmış olup; 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı almakta iken 4/1-(b) kapsamında çalışanların (tarımsal faaliyetlerde kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar hariç) almakta oldukları aylıklarından01.10.2008 tarihinden itibaren % 12 oranında sosyal güvenlik destek primi kesilecek, bu oran yukarıda belirtildiği gibi her yıl Ocak ayında 1 puan artırılarak en son 2011 yılında % 15 olacaktır, kesilecek bu miktar ilgili yılın Ocak ayında 4/1-(b) kapsamındakilere ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacaktır.

 6111 sayılı Torba Kanun ile SGDP borcu olanlara 36 ay vade ile ödeme imkanı getirilmişti.

Buna rağmen birçok kişi bu yasadaki hakkını yeterince kullanamamış.Borç yükü altında ezilmeye devam etmiştir.

3/10/2012 tarihli yazımızda;

Bu durumda olan işverenlerimize devletin sahip çıkması gerektiğini belirtmiş idik.

Asıl bizim isteğimiz emekli olup kenara çekilmeyen üreten,istihdam yaratan emekli işverenlerimizden %15 SGDP artık emekli maaşlarından hiç kesilmemesini istiyorduk.

Fakat TBMM yeni bir Kanunun Tasarısı hazırlayarak SGDP faizi altında ezilenler yeni bir yapılandırma affı çıkarıyor.

Bu müjdeli haber ile bir nebze olsun ağır SGDP borcu altında ezilen emekli işverenler uygun ödeme koşulları ile bu borçtan kurtulacaklardır.

05/12/2012 Tarihinde yasa teklifi TBMM verilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonundan geçmiş.Gündemde olan yasa tasarısıdır.

5510/4-1(b) statüsünde bulunan sigortalıların geçmişe dönük ödenmeyen SGDP prim borçlarının yapılandırılmasını içeriyor.

Burada verilen süre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde SGK başvurmaları halinde 6111 sayılı Kanununda yazılı esaslar doğrultusunda bir yapılandırma hakkına kavuşacaklardır.

 

Bizleri takip eden okurlarımızın bu yasal mevzuat çerçevesinde yapılacak düzenlemeye göre hareket ederlerse bu affın şansını iyi kullanırlarsa yüklüce olan SGDP borcundan kurtulacaklardır.

**

18/12/2012 Tarihinde Konumuz olan İcra Memurlarının Özlük Haklarında İyileştirilme yapılmasını istediğimiz yazımıza bir çok  ilin SGK İcra Ünitesi çalışanından olumlu mesajlar gelmiştir.

ALİ TEZEL com sitesi SGK çalışanlarını her zaman yanında olmuştur,olmaya da devam edecektir.

Umarım SGK İcra Memurlarının bu haklı istekleri göz ardı edilmez,en kısa zamanda verilir.

Bizlerde onların bu haklarını almaları için her fırsatta yetkililere hatırlatma adına köşemize taşıyacağız.

(Kaynak: Alitezel.com | 20.12.2012)

GÜNDEM