BASINDAN YAZILAR
Polis Kanunu Çağımıza Göre Ne Zaman Düzenlenecektir / Vedat İlki - MuhasebeTR

Polis Kanunu Çağımıza Göre Ne Zaman Düzenlenecektir / Vedat İlki

14/07/1934  Tarihinde 2751 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu,

12/06/1937 Tarihinde 3629 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu

Bu kanunlara bağlı ikincil mevzuatlar artık Polis’in özlük haklarını yerine getirmekten uzak kalmıştır.

Polislik  günümüz teknolojilerine göre ne kadar modernleşse bile, kanun ve yönetmelikler açısından çağa ayak uydurmaktan uzak kalmaktadır.

Düz Polis memuru ile Akademi mezunu Polis arasında terfi, lojman,  nakdi tazminatlar ve maaşlar arasında farklar her geçen gün artarak çoğalmaktadır.

Bunun yanı sıra polis özlük haklarında yeni düzenlemeleri beklemektedir.

Sendika yada dernek başvurularını sıcak bakılmamaktadır.

Terfilerle ilgili düzenlemeler yapılsa da birçok polis memuru akademi mezunu polise tanınan haklar tanınmadığı için sınavlarda başarılı olsalar da kadro, performans gibi düzenlemeler ile sıkıntılar yaşamaktadır.

Sadece iki kanunu bugün göreve yeni başlayan genç polislerimize anlatsak bile anlamakta zorluk çekerler.

Çünkü artık günün koşulları değişmiştir.

Bu değişime göre de kanunların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır.

Örneğin Kanundan gözümüze çarpanları siz okurlarımız ile paylaştığımızda bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha görmüş olacaksınız.

Madde 1 – Memleketin umumi emniyet ve asayiş işlerinden Dahiliye Vekili mesuldür. Dahiliye Vekili bu işleri, kendi kanunları dairesinde hareket eden Emniyet Umum Müdürlüğü ile Umum Jandarma Komutanlığı ve icabında diğer bütün zabıta teşkilatı vasıtası ile ifa ve lüzum halinde İcra Vekilleri Heyeti karar ile ordu kuvvetlerinden istifade eder.

Madde 5 – Üniformalı polis; vasıtalı ve vasıtasız kısımlara ayrılır. Vasıtalı polis; atlı, bisikletli, motörlü ve canlı, cansız diğer vasıtalarla teçhiz edilen kısımdır.

Madde 6 – Sivil polis; her nevi emniyet hizmetinde üniformasız çalıştırılan kısımdır.

Madde 9 –

 A) İdari polis, içtimai ve umumi intizamı temin etmekle mükellef olan kısımdır.

 B) Siyasi polis, Devletin umumi emniyetine taallük eden işlerle mükellef olan kısımdır.

 C) Adli polis; asgari tam teşekküllü bir polis karakolu bulunan yerlerde, adli işlerle uğraşmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğünce kadrodan ayrılan bir kısımdır.

Tam teşekküllü bir kadrodan daha az kuvvette olan polis teşekküllerinin tamamı veya bir kısmı adli polis olarak tefrik edilebilir.

Madde 35 – Polis köpek ve kuşları gibi hayvanların yetiştirme tarzlarını ve motörlü vasıtaları kullanma usullerini tatbikı bir şekilde öğrenmek için polis ve komiserlerden ecnebi memleketlere stajiyerler gönderilebilir.

 Madde 91 – Vasıtalı polis kısmına alınacaklar arasında askerliğini vasıtalı sınıflarda ikmal etmiş olanlar tercih edilir.

 

3201 sayılı Kanun da   KHK ile Ek Maddeler, Geçici Maddeler ile bunun yanında ikincil mevzuatlarla düzenlemeler yapılarak çağımıza uygun hale getirilmeye çalışılsa da yeni düzenlemeye ihtiyaç vardır.

2559 sayılı Kanun 3201 göre  biraz daha şanslı günümüze uyarlanmaya çalışılmış. Bunun nedeni de Polis için görevini tanımlayan bir kanun olduğundan anlaşılır hale getirilmiştir.

Polisler için yapılacak tüm yeni düzenlemeler 21 YY uygun olmalıdır.

 

NE ZAMAN EMEKLİ OLACAĞIZ

05/09/1976 yılında doğdum.04/05/1995 yılında İlk Defa Bağ-Kur’lu oldum. Bugüne kadar kesintisiz ödedim. Ne zaman emekli olurum?Ahmet

25 yıl 55 yaşında emekli olacaksınız.

**

01/07/1975 yılında doğdum.15/09/1997 tarihinde sigortalı oldum. Askerden sonra sigortalı oldum. Ne zaman emekli olurum? Tarık

24.05.1997-23.11.1998 arasında

25

57

5900

 

57 yaşında 5900 gün ile emekli olursunuz.

İsterseniz 4 ay kadar askerliği borçlanırsanız 15/05/1997 tarihine girişiniz geri gider.

24.11.1995-23.05.1997 arasında

25

56

5825

 

56 yaşında 5825 gün ile emekli olursunuz.

**

01/01/1961 yılında doğdum.15/04/1985 yılında sigortalı oldum.3600 gün şartı ile  ne zaman emekli olurum? Nuran

01/01/2019 yılında 58 yaşında 3600 gün ile emekli olursunuz.

**

29/11/1960 yılında doğdum.01/10/1999 yılında Bağ-Kur sigortalısı oldum.600 gün askerliğimi sigortalı olmadan önce yaptığımdan dolayı ne zaman emekli olurum?Kemal

Askerliğinizi borçlandığınızda 58 yaşında  15 yıl ile emekli olursunuz.

 

(Kaynak: alitezel.com | 13.12.2012)

GÜNDEM