BASINDAN YAZILAR
Dönem Sonu Hatırlatmaları - 1 / Yahya Arıkan - MuhasebeTR

Dönem Sonu Hatırlatmaları - 1 / Yahya Arıkan

 “Devlet bizi gerçekten önemsiyor. Vergiyle ilgili tüm belgeleri bedava veriyor!”

Bu mizahi taşlamaya göre bize düşen görev de devlete karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmektir herhalde.

Evet, bir yılın daha sonuna geldik ve “görevimiz” başlıyor. İşletmeler, vergi ve muhasebe işi ile uğraşanlar yeni yıl hazırlıklarından önce, biten yılı sağlıklı bir şekilde kapatma telaşında. Envanter çalışmaları, gerekli vergi ve muhasebe düzeltmelerinin Vergi Usul Kanunu’na göre değerleme işlemlerinin yapılması gerekiyor.

İşte “olmazsa olmaz” bazıları...

Öncelikle “kasa ve ortaklar cari hesaplarına” dikkat edilmeli. Hesap 2012 yılı içinde yeniden fiktif bakiye vermiş olabilir. Ekonomideki kayıt dışılığın doğal sonucu bu sorunun vergi hesaplanarak çözülmesi dışında bir çözümü yok. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapmamış olmak için bu tutarlar üzerinden faiz hesaplanmalı.

Bu gerçek olmayan kasa ve ortaklardan alacaklar hesabı, aidat yoluyla faizlendirilip, finansman hizmeti faturasına bağlanmalı. Bu faturada ayrıca, finansman hizmeti nedeniyle katma değer vergisi hesaplanmalı. Faiz oranı olarak ise işletmenin mevduattan elde ettiği faiz, eğer mevduatta para yoksa, kullandığı kredi faiz oranı, eğer bu da yoksa Merkez Bankası’nca kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranı esas alınmalı. Ayrıca döviz cinsi kasa mevcudunun, dönem sonu itibarıyla açıklanan resmi efektif alış kuru ile değerlenmesi ve oluşacak kâr veya zararın kayıtlara intikal ettirilmesi gerekiyor.

Diğer noktalara gelirsek… İşletmelerde mevcut menkul kıymetleri değerlerken özellikle dikkatli olunmalı. Hisse senetleri, alış bedeli ile değerlenecek. Yani bunlar, satılmadığı sürece, değerindeki artış veya azalışlar dikkate alınmayacak ve herhangi bir kâr veya zarar doğurmayacak. Hazine bonosu ve devlet tahvilleri ise borsa rayici ile değerlenecek. Alacak değerlemesinde, senede bağlı alacaklar için reeskont yapılabileceği unutulmamalı. Bu durumda borç senetleri de reeskonta tabi tutulmalı. Maliye Bakanlığı ise vadeli çeklerin reeskonta tabi tutulmaması görüşünde ısrarcı.

Yılın son günü gelmeden, tahsil edilemeyecek alacaklar tespit edilerek ve resmi takibata başlanarak karşılık ayırmak suretiyle giderleştirilebilir. Ayrıca, dönem içinde dava açılan veya icraya verilen alacaklar için mutlaka karşılık ayırmak gerekiyor. Bakanlık, ilgili yılda bu işlem yapılmazsa sonraki yıllarda yapılamayacağını ise verdiği özelgelerde vurguluyor. Benzer şekilde, değersiz alacaklar için de aynı yaklaşımda.

Önümüzdeki hafta bu önemli konuya devam edeceğiz.

Asgari Ücret Maratonu

Bir işçinin; “gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek günlük ücret”, “asgari ücret” olarak tanımlanır. Her yıl aralık ayında yeni asgari ücretin tespiti için bir maraton yaşanır. Gelin ana başlıklarıyla bu maraton nasıl yaşanıyor hatırlayalım.

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından kararlaştırılır. Komisyonda kamudan 5, işçi kuruluşundan 5 ve işveren kuruluşundan 5 temsilci bulunur. En az 10 üyenin katılımıyla oylarının çoğunluğu ile karar verilir. Komisyonun kararı kesindir ve bir gerekçeye dayandırılır.

Asgari ücret en geç iki yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir. Asgari ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır. Asgari ücretten düşük ücret ödenemez.

Gelelim maratonun kazananına… İsterseniz ona da siz karar verin!

DEVLET MEMURU BABANIN VEFATI VE

EMEKLİ MAAŞI HAKKI

Hiç evlenmemiş emekli devlet memuruyum. Vefat eden devlet memuru babamdan maaş alma hakkım var mı? Fırat Makar

Yasalara göre sizin durumunuzdaki kişilerin bu hakkı yok.

(Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi | 13.12.2012)

GÜNDEM