BASINDAN YAZILAR
Dikkat, Tüm Borçlanmalar 1 Ocak 2013 Tarihinde Zamlanıyor! / Lütfi Köksal - MuhasebeTR

Dikkat, Tüm Borçlanmalar 1 Ocak 2013 Tarihinde Zamlanıyor! / Lütfi Köksal

 Kıymetli okurlar, yakın zamanda borçlanma yapacak olanların ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 01.01.2013 tarihi itibariyle borçlanma maliyetleri yeni asgari ücrete göre zamlanacaktır. 

KİMLER BORÇLANMA YAPABİLİR? 
5510 sayılı Kanunun hizmet borçlanmalarına ilişkin hükümleri 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girdi. Söz konusu Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin borçlanabilecekleri süreler Kanunun 41, 46 ve geçici 4’üncü maddeleriyle düzenlenmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı sayılanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa (c) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları uygulananlar, İsteğe Bağlı sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri 5510 sayılı Kanunun 41’inci madde hükümleri gereğince borçlanma yapacaklardır. 

Yapılacak borçlanmalar, 5510 sayılı Kanunun 41’inci maddesi uyarınca şunlardır: 
- Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten sonra iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden itibaren geçen iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden iş yerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreler. 
- Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentlerine göre zorunlu sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler. 
- 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatlarına göre aylıksız izinde geçen süreleri. 
- Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için, yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler. 
- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri. 
- Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen sigortalılık süreleri hariç, sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri-Grev ve lokavtta geçen süreler. 
- Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri. 
- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler. 
- Yurt dışında sigortalı çalışanlar... 
Yukarıda sayılan borçlanmalar için 31.12.2012 tarihine kadar müracaat edenler mevcut taban ve tavana göre ödeme yapacaklar; 
MEVCUT AYLIK TABAN: 300.96 TL’dir. 
1 OCAK 2013 tarihinden sonra müracaat edenler ise, zamlı rakamlardan ödeme yapacaklardır. İşte mevcut rakamlar: 
Bir aylık taban: 300,96 TL 
Bir aylık tavan: 1.956,29 TL 
Bunun için borçlanma yapacakların ellerini çabuk tutup 1 Ocak 2013 tarihinden önce müracaat etmelerini tavsiye ederiz. Ödeme şekli: Normal borçlanmalarda tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde, yurt dışı borçlanmalarında 3 ay içerisinde ödemek gerekiyor. Taksit yoktur.

(Kaynak: Türkiye Gazetesi | 06.12.2012)

GÜNDEM