BASINDAN YAZILAR
Defter Tastikleri Konusunda Son Gelişme - MuhasebeTR

Defter Tastikleri Konusunda Son Gelişme

 Defter Tasdiklerinde; bu yıl Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranmaması için yapılan görüşmelerden 
olumlu sonuç beklenmektedir.
İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Noterler Odasına aşağıdaki görüşlerimiz iletilmiş olup, yapılan 
görüşmeler sonucunda yaşanan sorunların çözümü için ortak çalışma konusunda mutabakata 
varılmıştır.
SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU
Mevcut Durum:
Uygulamada, ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı, ticaret sicili 
müdürlükleri tarafından da onaylanabileceği ve açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde 
noterin, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorunluluğu vardır. (TTK 64/3)
Çözüm Önerimiz:
Defterlerdeki açılış onaylarının noterler tarafından yapılması durumunda aranacak ticaret sicil 
tasdiknamesi; elektronik ortamda ticari sicil kaydının ve vergi dairesinin sorgulaması yapılarak
kâğıt ortamına gerek kalmadan elektronik ortamda bilgilere daha sağlıklı bir şekilde ulaşımın 
sağlanması ile gerçekleştirilebilir. Bu yıla mahsus olmak üzere çıkarılacak uygulama yönetmeliğinde 
ticaret sicil tasdiknamesinin aranmaması da çözüm önerimizin içinde yer almaktadır. 
İstanbul ilinde 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren MERSİS uygulamasına geçileceğinden Aralık ayında 
yapılacak defter tasdiklerinde elektronik ortamda ticaret sicil kaydı sorgulamasının mümkün olmadığı 
bu nedenle Ticaret Sicil Tasdiknamesi aranması konusunun Bakanlık tarafından yayınlanacak bir 
genelge ile aşılması gerektiği hususunda görüş birliğine varılmıştır.

(Kaynak: İstanbul SMMM Odası | 23.11.2012)

>> Duyurulardan haberdar olmak için E-Posta Listemize kayıt olun.

>> Uygulamalı Enflasyon Muhasebesi (171 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> SGK Teşvikleri (156 Sayfa) Ücretsiz E-Kitap: hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Apple Store 'dan hemen indir.

>> MuhasebeTR mobil uygulamasını Google Play 'den hemen indir.


GÜNDEM